DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE – ONLINE

Hotararea Senatului Universitar al ASE nr. 202/01.10.2021 cu privire la aprobarea modificarii procesului de organizare si desfasurare a activitatilor didactice, in semestrul I al anului universitar 2021-2022, prin trecerea, incepand cu data de 04 octombrie 2021, de la scenariul 2 la scenariul 3, in care toate activitatile didactice sunt desfasurate integral online


Stagii de practică @ Apa Nova
Ești student în anul II de studii, ciclul licență la FABBV sau ciclul de masterat la FABBV și ești interesat de desfășurarea unui stagiul de practică la compania Apa Nova Veolia în departamentul Financiar?
Dacă răspunsul este DA, atunci înscrie-te aici, completând formularul, până vineri, 3 decembrie 2021, ora 22:00!


Traineeship – European Central Bank
Traineeships in the Directorate General Monetary Policy
– Closing date 12.12.2021
Summer 2022 Research Graduate Programme in Directorate General Research
– Closing date  15.01.2022


Burse – ASIROM
ASIROM sprijină studenții FABBV cu rezultate bune la învățătură pentru anul 2021-2022 prin oferirea a 3 burse în valoare de 5000 lei. Bursele vor fi obținute de cei mai buni 3 studenți ai FABBV pe baza rezultatelor de la finele anului 3 de studiu, conform criteriilor aplicate de ASIROM în alegerea programelor de studii ai căror studenți vor beneficia de aceste burse.. Detalii…


Internship Student Opportunity @ Infineon Technologies
Infineon Technologies, a world leader in semiconductor solutions that make life easier, safer and greener has more than 350 employees working in their research & development site in Bucharest. Their focus is automotive and security solutions – covering every step from concept to mass production. They have a Finance Department that has been experiencing some growth.
We would like to share an exciting internship opportunity they currently have at their Center in Bucharest, in the Financial & Controlling area.
Interested candidates can know more and apply directly through this link
More…


Biblioteca ASE: Newsletter – noiembrie
Biblioteca ASE organizează o serie de sesiuni de instruire online pentru promovarea în rândul utilizatorilor a serviciilor, colecțiilor și resurselor de documentare disponibile în bibliotecă.
– Thomson Reuters Eikon – Detalii…
– Servicii, biblioteca digitală, acces și resurse – Detalii…
– Acces online la platformele specializate SciVal și InCites – Detalii…


Biblioteca ASE – publicaţii în format digital
Cursurile, cărțile, lucrările aplicative, alte publicații recomandate sau solicitate de către cadrele didactice pentru asigurarea bibliografiei corespunzătoare disciplinelor din planul de invatamant sunt disponibile pentru consultare în format electronic în Biblioteca online. Detalii…


Dublă diplomă ASE –
University of Bedfordshire (Anglia)
Studenţii care studiază în primii doi ani de studiu la facultatea FABBV pot urma anul trei în cadrul universităţii britanice Bedfordshire, urmând ca la absolvire să primească diplome de la ambele instituţii de învăţământ.
Detalii…

AVIZIER


PRACTICA DE SPECIALITATE
Începând cu data de 01.12.2021, studenții vor folosi următoarele formulare pentru a depune documentele aferente activității PRACTICA de SPECIALITATE
LICENȚĂ  aici… 
MASTERAT aici…
IMPORTANT!
Începând cu data de 01.12.2021 niciun document privind disciplina Practica de Specialitate nu va mai fi transmis către secretariatul FABBV. Studenții vor folosi, în mod exclusiv, formularele menționate anterior, cu respectarea celorlalte prevederi din Ghidul de practică. În acest fel, toate solicitările studenților privind semnarea convenţiei de practică şi/sau aprobarea echivalării perioadei lucrate cu stagiul de practică (doar pentru studenții de la MASTERAT) vor fi soluționate în ordinea accesării şi completării formularelor, inclusiv prin anexarea documentelor doveditoare.
Consultaţi şi pagina de practică…


ORAR – semestrul I
Orarul activităţilor – programe de licenţă şi programe de masterat

GRUPE – LICENȚĂ
Grupele aferente programelor de licență (IF și ID) și grupele aferente opționalelor la anul III IF
Situatia cererilor depuse privind modificarea grupei


Proiect de practică „Dezvoltarea şi consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”
Anunţ de selecţie şi descriere proiect – detalii…


Oferta JOB
Tenneco vine către tine cu noi oportunități! Detalii…
Direcția Trezorerie angajează Dealer JuniorDetalii…
Finance Trainee – Internship @ Tchibo – Detalii…


Anunț de selecție a entităților economice în cadrul cărora se va efectua stagiul de practică – PROIECT POCU „Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin
stagii de practică în contabilitate și finanțe”, cod SMIS 131881. Detalii...

Procedura de plată a taxelor aplicate în Academia de Studii Economice – Detalii…

Taxele de școlarizare pot fi achitate și prin intermediul platformei online a ASE
https://plationline.ase.ro/

Biblioteca ASE oferă posibilitatea de a avea acces online din afara campusului la resurse electronice științifice prin intermediul platformei E-nformation. Detalii…


FABBV

De ce să alegi FABBV

În economia românească, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori reprezintă etalonul pregătirii în domeniul. Fie ca este vorba de pregătirea specialiştilor în finanţe publice, fie că este vorba de pregătirea specialiştilor bancari, din asigurări sau din domeniul burselor de valori, curricula facultăţii vine să răspundă tuturor acestor cerinţe.

Îmbinarea pregătirii ştiintifice cu cea practică permite absolvenţilor facultăţii o bună integrare atât în viaţa practică, cât şi în cea academică şi de cercetare. Totul nu se limitează aici, deoarece oferta de masterat este în masură să contribuie la aprofundarea pregătirii, atât în planul cercetării ştiintifice, cât şi al activităţilor practice.

Colaborările cu universităţi importante din Anglia, Franţa, Elveţia sunt tot atâtea motive pentru a alege Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori în vederea unei pregătiri acedemice de excepţie.

Oferta educaţională


Conferință internațională, pe tema Fintech Banking
FABBV vă invită să participaţi, gratuit, la un eveniment de tip conferință internațională, pe tema Fintech Banking, în zilele de 25-26 noiembrie 2021
Participarea este gratuită, însă este condiţionată de un cod de acces pe care il vor primi doar persoanele care se vor înscrie la eveniment, prin completarea formularului de aici…

Workshop PUSH FORWARD
Joi, 25 noiembrie 2021, 15:30-17:10
Pentru înscrieri vă rugăm să completaţi formularul de aici…
Detalii…

Workshop online – Poveşti de succes ale absolvenţilor FABBV
Miercuri, 8 decembrie 2021, 13:30-15:10
Pentru înscrieri vă rugăm să completaţi formularul de aici…

Quantitative methods in Finance
Data: 16 noiembrie – 14 decembrie 2021, 13:30-15:10
Curs de perfecţionare pentru cadre didactice, doctoranzi şi asistenţi de cercetare. Prezintă prof. Pedro A. Cerqueira
Pentru înscrieri completaţi formularul de aici…
Detalii…


PARTENERI FABBV