DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE – ONLINE

Hotararea Senatului Universitar al ASE nr. 202/01.10.2021 cu privire la aprobarea modificarii procesului de organizare si desfasurare a activitatilor didactice, in semestrul I al anului universitar 2021-2022, prin trecerea, incepand cu data de 04 octombrie 2021, de la scenariul 2 la scenariul 3, in care toate activitatile didactice sunt desfasurate integral online


Burse – ASIROM
ASIROM sprijină studenții FABBV cu rezultate bune la învățătură pentru anul 2021-2022 prin oferirea a 3 burse în valoare de 5000 lei. Bursele vor fi obținute de cei mai buni 3 studenți ai FABBV pe baza rezultatelor de la finele anului 3 de studiu, conform criteriilor aplicate de ASIROM în alegerea programelor de studii ai căror studenți vor beneficia de aceste burse.. Detalii…


Activitate de educație financiară
Autoritatea de Supraveghere Financiară, Tradeville şi FABBV vă invită să participaţi la o activitate de educație financiară, organizată în  cadrul World Investor Week 2021, o inițiativă globală a IOSCO (Internațional Organization of Securities Commissions), cu obiectivul de a atrage atenția asupra importanței educației financiare și a protecției investitorilor. Detalii…
Dacă sunteti interesaţi să participaţi vă rugam să vă înscrieţi folosind link-ul: https://forms.gle/N7J7LjRe8KwNfsaHA
Evenimentul va fi lansat LUNI, 25 octombrie 2021, ora 11.00 şi se va desfășura online folosind platforma Zoom. Detaliile necesare logarii vor fi furnizate participanților pe adresele de e-mail declarate la înscrierea în program. Programul se derulează in perioada 25.10.2021-21.11.2021.


Competiția de planuri de afaceri
Ești pasionat de antreprenoriat, ai o idee de afacere si nu știi de unde să începi?
Înscrie-te la a V-a ediție a concursului de idei de afaceri GoBiz 2021, în urma căruia vor fi selectați și propuși studenți care să participe la Olimpiada Natională a Economiștilor în Formare (ONEF) 2021.
Detalii…
Site competiție…
Urmărește evenimentul și pe facebook…


Biblioteca ASE: Newsletter SESIUNI INSTRUIRE ONLINE
Biblioteca ASE organizează o serie de sesiuni de instruire online pentru promovarea în rândul utilizatorilor a serviciilor, colecțiilor și resurselor de documentare disponibile în bibliotecă.
Detalii…


Biblioteca ASE – publicaţii în format digital
Cursurile, cărțile, lucrările aplicative, alte publicații recomandate sau solicitate de către cadrele didactice pentru asigurarea bibliografiei corespunzătoare disciplinelor din planul de invatamant sunt disponibile pentru consultare în format electronic în Biblioteca online. Detalii…


Dublă diplomă ASE –
University of Bedfordshire (Anglia)
Studenţii care studiază în primii doi ani de studiu la facultatea FABBV pot urma anul trei în cadrul universităţii britanice Bedfordshire, urmând ca la absolvire să primească diplome de la ambele instituţii de învăţământ.
Detalii…

AVIZIER


PROCES VERBAL privind soluționarea contestațiilor vizând acordarea burselor în semestrul I al anului universitar 2021-2022

Rezultate evaluare dosare de BURSE SOCIALE
Beneficiarii de bursa sociala pentru care au fost alocate fonduri in aceasta etapa la nivelul FABBV (după ordonarea studentilor eligibili conform criteriilor din metodologie), respectiv 90 de beneficiari, pot vizualiza rezultatul in aplicatia WebStudent.
ATENTIE!
– Studenții care au dosare eligibile, dar care nu au primit bursa ca urmare a unor fonduri insuficiente vor aștepta decizia universității privind posibilitatea acoperirii acestor fonduri din alte surse.
– Studenții care au dosarele incomplete își pot completa dosarele pana la 29 octombrie 2021, ora 16.00 – termen pana la care mai pot fi depuse încă noi dosare pentru bursa socială, prin transmiterea acestora pe adresa de e-mail secretariat@fin.ase.ro

Prelungire perioada depunere dosare BURSE SOCIALE – pentru toți anii de studiu, la toate programele de licență şi masterat,  până la data de 29 octombrie 2021, ora 16.00, pe e-mail secretariat@fin.ase.ro

Proiect de practică „Dezvoltarea şi consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”
Anunţ de selecţie şi descriere proiect – detalii…

ORAR – semestrul I
Orarul activităţilor – programe de licenţă şi programe de masterat

GRUPE – LICENȚĂ
Grupele aferente programelor de licență (IF și ID) și grupele aferente opționalelor la anul III IF
Situatia cererilor depuse privind modificarea grupei


Oferta JOB
Direcția Trezorerie angajează Dealer JuniorDetalii…
Finance Trainee – Internship @ Tchibo – Detalii…


Anunț de selecție a entităților economice în cadrul cărora se va efectua stagiul de practică – PROIECT POCU „Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin
stagii de practică în contabilitate și finanțe”, cod SMIS 131881. Detalii...

Procedura de plată a taxelor aplicate în Academia de Studii Economice – Detalii…

Taxele de școlarizare pot fi achitate și prin intermediul platformei online a ASE
https://plationline.ase.ro/

Biblioteca ASE oferă posibilitatea de a avea acces online din afara campusului la resurse electronice științifice prin intermediul platformei E-nformation. Detalii…


FABBV

De ce să alegi FABBV

În economia românească, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori reprezintă etalonul pregătirii în domeniul. Fie ca este vorba de pregătirea specialiştilor în finanţe publice, fie că este vorba de pregătirea specialiştilor bancari, din asigurări sau din domeniul burselor de valori, curricula facultăţii vine să răspundă tuturor acestor cerinţe.

Îmbinarea pregătirii ştiintifice cu cea practică permite absolvenţilor facultăţii o bună integrare atât în viaţa practică, cât şi în cea academică şi de cercetare. Totul nu se limitează aici, deoarece oferta de masterat este în masură să contribuie la aprofundarea pregătirii, atât în planul cercetării ştiintifice, cât şi al activităţilor practice.

Colaborările cu universităţi importante din Anglia, Franţa, Elveţia sunt tot atâtea motive pentru a alege Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori în vederea unei pregătiri acedemice de excepţie.

Oferta educaţională


Seminar CEFIMO: The impact of loans moratoriums during COVID19 pandemic on bank non-performing loans: An empirical analysis for the European banks
Data: 3 noiembrie 2021, orele 15:30-16:30
Adresa Zoom: https://ase.zoom.us/j/89561344895?pwd=Y0s3dHpvUG9BSm5JNnN0V0JyWVZ0dz09
Meeting ID: 895 613 44 895
Passcode: 446409
Organizator: Prof.univ.dr. Andreea Stoian
Invitat: Cosmin Octavian Cepoi / Departamentul de Monedă, CEFIMO, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

Quantitative methods in Finance
Curs de perfecţionare pentru cadre didactice, doctoranzi şi asistenţi de cercetare
Prezintă prof. Pedro A. Cerqueira
Pentru înscrieri completaţi formularul de aici…
Detalii…


PARTENERI FABBV