Program de graduate trainee „Go Graduates”
În 2022 URSUS Breweries lansează noul program de graduate trainee „Go Graduates”. Este special gândit pentru studenţii din ultimul an de licenţă sau masterat.
Sunt 6 poziţii disponibile în mai multe departamente: Manufacturing, Finance, & HR. Detalii…


Internship plătit @ BRD Asigurări & Pensii
Căutăm studenţi doritori de un program de internship plătit în zona de administrare contracte.
Trimite CV tău la carieramea@brd.ro sau aplică pe www.brdasigurarideviata.ro
Detalii…


Internship @ ASF
Ești student în cadrul programelor de masterat la FABBV și ești interesat să desfășori un internship în cadrul ASF?
Programul de internship se va desfașura în perioada 1 iunie-30 noiembrie și va include un număr de 20 de locuri disponibile, durata programului fiind de 6 luni consecutive, iar durata maximă alocată este de 720 ore/intern
Detalii…


Biblioteca ASE – publicaţii în format digital
Cursurile, cărțile, lucrările aplicative, alte publicații recomandate sau solicitate de către cadrele didactice pentru asigurarea bibliografiei corespunzătoare disciplinelor din planul de invatamant sunt disponibile pentru consultare în format electronic în Biblioteca online. Detalii…


AVIZIER


COMPONENŢA GRUPELOR
Componența grupelor pentru LICENȚĂ IF/ID și MASTERAT, semestrul I / 2022-2023
– Orice solicitare de mutare din grupă se transmite pe adresa de email a secretariatului FABBV (secretariat@fin.ase.ro) în perioada 26 – 28 septembrie 2022.

ORAR – semestrul I
Orar LICENȚĂ IF/ID și MASTERAT, semestrul I / 2022-2023


Startup Ingenium – Start-up-uri studenţeşti de succes
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București (ASE) implementează în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023 proiectul Startup Ingenium, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod My SMIS – 141114, proiect cu o valoare totală de 9.681.623,31 lei (din care 9.661.301 lei finanțare nerambursabilă).
Detalii…


Proiect de practică „Dezvoltarea şi consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”
Anunţ de selecţie şi descriere proiect – detalii…


Oferta JOB
TMF-România – locuri de munca entry-level
Trainee Accountant
Trainee Payroll


Procedura de plată a taxelor aplicate în Academia de Studii Economice – Detalii…

Taxele de școlarizare pot fi achitate și prin intermediul platformei online a ASE
https://plationline.ase.ro/

Biblioteca ASE oferă posibilitatea de a avea acces online din afara campusului la resurse electronice științifice prin intermediul platformei E-nformation. Detalii…


FABBV

De ce să alegi FABBV

În economia românească, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori reprezintă etalonul pregătirii în domeniul. Fie ca este vorba de pregătirea specialiştilor în finanţe publice, fie că este vorba de pregătirea specialiştilor bancari, din asigurări sau din domeniul burselor de valori, curricula facultăţii vine să răspundă tuturor acestor cerinţe.

Îmbinarea pregătirii ştiintifice cu cea practică permite absolvenţilor facultăţii o bună integrare atât în viaţa practică, cât şi în cea academică şi de cercetare. Totul nu se limitează aici, deoarece oferta de masterat este în masură să contribuie la aprofundarea pregătirii, atât în planul cercetării ştiintifice, cât şi al activităţilor practice.

Colaborările cu universităţi importante din Anglia, Franţa, Elveţia sunt tot atâtea motive pentru a alege Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori în vederea unei pregătiri acedemice de excepţie.

Oferta educaţională


Noaptea Cercetătorilor Europeni
FABBV organizează un atelier interactiv în cadrul evenimentului NOAPTEA CERCETĂTORILOR în data de 30 septembrie 2022, începand cu ora 17:00
Locatie: Casa Oamenilor de Știință
elemente vizuale privind Noaptea Cercetătorilor
descrierea atelierului pe care îl organizează FABBV


PARTENERI FABBV