FABBV merge înainte! ONLINE în semestrul II, 2020-2021!


TABERE STUDENŢEŞTI 2021
Adresa tabere ASE
Repartizare locuri pe facultăți
Întâlnirea cu membrii comisiei de selecție a beneficiarilor de tabere în programul „Tabere studențești 2021” organizată în vederea distribuirii locurilor de tabără per serii și locații se va desfășura în format online (cf. art. 25 din metodologie), în ziua de Vineri, 30 iulie 2019, ora 9.00, folosind următorul link de Zoom:

Topic: Tabere studentesti 2021 FABBV
Time: Jul 30, 2021 09:00 AM Bucharest

Join Zoom Meeting
https://ase.zoom.us/j/82686292559?pwd=VDVBYVZ1WkxjQ3A1eHZTd1czOW54Zz09
Meeting ID: 826 8629 2559
Passcode: 081281


INFORMAȚII PRIVIND DESFĂȘURAREA ȘI FINALIZAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
Informații importante pentru studenții anilor 2 și 3 licență, respectiv anului 2 masterat care nu vor reuși să deruleze și să finalizeze stagiul de practică până la data ultimei evaluări aferente semestrului 2, an universitar 2020-2021. Detalii…
Cerere pentru prelungirea desfășurării stagiului de practică până la data de 26 august 2021
Information regarding the internship development and evaluation for the academic year of 2020-2021


Internship @ RightClick Solutions
Compania RightClick Solutions – o companie de software development ale cărei aplicații sunt dedicate Băncilor de Invesții și de Retail desfășoară un program de Internship dedicat studenților sau absolvenților Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.
Detalii…


Practică @ Oscar
Cine suntem? Suntem partenerul de încredere pentru fiecare industrie și tip de afacere. Căutăm 4 studenți cu pasiune pentru domeniile financiar și contabilitate. Oferim program flexibil în funcție de orarul de la facultate/examene și ocazia de a lucra în echipe profesioniste si dinamice.
Trimite CV-ul tău până la data de 25.06.2021 la adresa de email hr@oscars.ro
Detalii…


Oportunități în Audit pentru studenți și masteranzi
Partenerii noștri de la Deloitte desfășoară recrutări pe parcursul acestei veri, pentru poziția de Junior Auditor în orașele București, Cluj-Napoca, Timișoara și Chișinău. Printre principalele condiții se numără să studiați în an terminal sau să fiți masteranzi și să aveți un nivel avansat al limbii engleze.
Găsiți aici mai multe detalii despre descrierea jobului, cât și toate beneficiile la care veți avea acces din această poziție.
Dacă aveți întrebări despre procesul de recrutare, le puteți adresa la ipauna@deloittece.com


Internship @ Schlumberger
Compania Schlumberger deschide pentru studenţii pasionaţi de domeniul financiar 10 poziţii de Internship Program – Finance
Detalii…


Biblioteca ASE – publicaţii în format digital
Cursurile, cărțile, lucrările aplicative, alte publicații recomandate sau solicitate de către cadrele didactice pentru asigurarea bibliografiei corespunzătoare disciplinelor din planul de invatamant sunt disponibile pentru consultare în format electronic în Biblioteca online. Detalii…


Dublă diplomă ASE –
University of Bedfordshire (Anglia)
Studenţii care studiază în primii doi ani de studiu la facultatea FABBV pot urma anul trei în cadrul universităţii britanice Bedfordshire, urmând ca la absolvire să primească diplome de la ambele instituţii de învăţământ.
Detalii…

AVIZIER


ADEVERINTE DE ABSOLVIRE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENTA 2021
Eliberarea adeverințelor de absolvire a studiilor de licență se va realiza începând cu data de 27 iulie 2021, în cadrul programului de lucru cu publicul (orele 10.00 – 12.00). 

PERIOADA DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU MOBILITĂȚI DEFINITIVE (TRANSFERURI) ȘI RELUAREA STUDIILOR DUPA INTRERUPERE ESTE 19-23 IULIE
Cerere transfer in cadrul FABBV
Cerere transfer intre facultati ASE
Cerere transfer intre universitati

REÎNMATRICULARE/ INSCRIERE ÎN AN SUPLIMENTAR
În perioada 19-23 iulie 2021 se depun cererile pentru mobilități definitive, reînmatriculare, înscrierea în anul suplimentar 
Between july 19-23, 2021 – submitting applications for the re-enrolment and for the extra-year


Taxele de școlarizare pot fi achitate și prin intermediul platformei online a ASE
https://plationline.ase.ro/


Situație practică (19.02.2021)
Având în vedere Procedura privind Încheierea convențiilor de practică ale studentilor ASE, aprobată în data de 19 februarie 2021, convențiile de practică vor fi întocmite și transmise potrivit celor mentionate în Extras din procedură.
Pentru informații complete vă rugăm să consultați secțiunea PRACTICĂ


Anunț de selecție a entităților economice în cadrul cărora se va efectua stagiul de practică – PROIECT POCU „Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin
stagii de practică în contabilitate și finanțe”, cod SMIS 131881. Detalii...


Convenţie cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat.
Detalii… (valabilă din 19 februarie 2021)

Procedura de plată a taxelor aplicate în Academia de Studii Economice – Detalii…

Biblioteca ASE oferă posibilitatea de a avea acces online din afara campusului la resurse electronice științifice prin intermediul platformei E-nformation. Detalii…


FABBV

De ce să alegi FABBV

În economia românească, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori reprezintă etalonul pregătirii în domeniul. Fie ca este vorba de pregătirea specialiştilor în finanţe publice, fie că este vorba de pregătirea specialiştilor bancari, din asigurări sau din domeniul burselor de valori, curricula facultăţii vine să răspundă tuturor acestor cerinţe.

Îmbinarea pregătirii ştiintifice cu cea practică permite absolvenţilor facultăţii o bună integrare atât în viaţa practică, cât şi în cea academică şi de cercetare. Totul nu se limitează aici, deoarece oferta de masterat este în masură să contribuie la aprofundarea pregătirii, atât în planul cercetării ştiintifice, cât şi al activităţilor practice.

Colaborările cu universităţi importante din Anglia, Franţa, Elveţia sunt tot atâtea motive pentru a alege Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori în vederea unei pregătiri acedemice de excepţie.

Oferta educaţională


International Conference on Finance and Economic Policy (ICOFEP) 5th edition
October 21st-22nd, 2021, on-line
Deadlines
Abstract submission – June 15th, 2021
Abstract acceptance – June 30, 2021
Full papers submission – September 10th 2021
Registration – October 1, 2021
Conference – October 21st-22nd, 2021
Contact
Conference website: http://icofep.ue.poznan.pl/
email: icofep@konf.ue.poznan.pl
Details…


Examenul de LICENŢĂ SEPTEMBRIE 2021
Graficul organizării și desfășurării examenului de LICENȚĂ – sesiunea septembrie 2021
The schedule of the bachelor exam organization Undergraduate program: Finance and Banking (in English) – Session september 2021
ATENTIE! FIȘA DE LICHIDARE (ANEXA 4) trebuie să fie completată doar cu informațiile aferente absolventului. Pentru semnarea acesteia se va ocupa secretariatul facultații.

Examenul de DISERTAŢIE SEPTEMBRIE 2021
Graficul organizării și desfășurării examenului de DISERTAȚIE – sesiune SEPTEMBRIE 2021
The schedule of the master exam organization
Master of Applied Finance (MAF) -session SEPTEMBER 2021

ATENTIE! FIȘA DE LICHIDARE (ANEXA 4) trebuie să fie completată doar cu informațiile aferente absolventului. Pentru semnarea acesteia se va ocupa secretariatul facultații.


PARTENERI FABBV