FABBV merge înainte! ONLINE în semestrul II, 2020-2021!


Evaluare CD, semestrul 2
Evaluarea cadrelor didactice pentru semestrul 2, anul universitar 2020-2021 se desfăşoară în perioada 10-23 mai 2021, pentru toate disciplinele indiferent de forma de evaluare (conform cu „Metodologia de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi”, aprobată în 24.03.2021).
La evaluare participă studenţii din anul I, II şi III LICENŢĂ IF, ID şi IFR precum şi studenţii din anul I şi II MASTERAT.
Codurile pentru evaluare sunt afişate în pagina personală a studentului, în secţiunea „Evaluare Cadre Didactice”. Acestea sunt generate aleatoriu prin intermediul mijloacelor automatizate de trimitere a mesajelor electronice şi asigură deplina anonimitate a respondentului.
Aplicaţia poate fi accesată aici…


Internship @ Schlumberger
Compania Schlumberger recrutează absolvent de Finanţe-Bănci, vorbitor de limba germană şi limba engleză la un nivel avansat.
Detalii…


Internship @ UniCredit Bank
Eşti student în ultimul an de facultate/master sau ai absolvit recent? Dacă eşti entuziasmat să-ţi începi cariera, hai în programul de internship de la UniCredit Bank.
Aplică acum pe job@unicredit.ro
Detalii…


Stagiu de practică 2021 @ P&G
Stagiul de Practică 2021 este dedicat studenților din anul II de studiu.
Acest stagiu de practică oferit de către P&G se va desfășura sub forma unor proiecte specifice departamentelor în care vor fi repartizați studenții selectați. Studenții vor fi împărțiți în echipe și vor colabora pentru găsirea celor mai inovatoare și aplicabile soluții pentru acele proiecte. Detalii…
Pozițiile deschise pentru care studenții pot aplica le puteți consulta aici… 


Internship @ Investment Banking
Căutam o persoană motivă și pasionată de domeniul financiar care să facă parte din echipa de Investment Banking.
Programul de internship se va derula pe o perioada între 3 si 6 luni.
Detalii…


Internship @ Schlumberger
Oportunităţi Schlumberger – Internship Finance destinat studenţilor din anul 3 respectiv studenţilor de la programele de masterat.
Detalii şi înscrieri aici…


Stagiu de practică la Veolia – Apa Nova în departamentul Financiar
Dacă ești interesat să îţi desfăşori stagiul de practică în cadrul departamentului Financiar al companiei Veolia – Apa Nova, poţi aplica trimiţând un e-mail aici: ro.anb.recrutare@veolia.com
Studenții interesați vor ataşa şi un CV, menţionând că sunt studenţi în anul 2 (licență sau masterat) la FABBV şi că doresc să aplice pentru un stagiu de practică/internship.


Biblioteca ASE – publicaţii în format digital
Cursurile, cărțile, lucrările aplicative, alte publicații recomandate sau solicitate de către cadrele didactice pentru asigurarea bibliografiei corespunzătoare disciplinelor din planul de invatamant sunt disponibile pentru consultare în format electronic în Biblioteca online. Detalii…


Dublă diplomă ASE –
University of Bedfordshire (Anglia)
Studenţii care studiază în primii doi ani de studiu la facultatea FABBV pot urma anul trei în cadrul universităţii britanice Bedfordshire, urmând ca la absolvire să primească diplome de la ambele instituţii de învăţământ.
Detalii…

AVIZIER


Ne pregătim de finalizarea studiilor la nivelul CICLULUI de LICENȚĂ – Întâlnire cu echipa de conducere FABBVDetalii…
20 mai 2021, ora 17:30
https://ase.zoom.us/j/81172887696?pwd=dENBaU1PcmlldGFReTIwb2psK2J5UT09
Meeting ID: 811 7288 7696
Passcode: 708721


PROGRAMARE EXAMENE
Programul de licență FINANȚE şi BĂNCI
IF: Anul 1 ; Anul 2 ; Anul 3
Programare colocviu de practică IF
ID – Bucureşti
ID – Buzău
Programare colocviu practică ID-Bucureşti şi ID-Buzău
Undergraduate program FINANCE and BANKING
First year ; Second year ; Third year
The schedule of the PROFESSIONAL TRAINEESHIP colloquium
Programe de MASTERAT


Taxele de școlarizare pot fi achitate și prin intermediul platformei online a ASE
https://plationline.ase.ro/


Modalitatea de recuperare a diferenţei de puncte de credit pentru disciplina „Asigurări şi reasigurări”. Detalii…


Situație practică (19.02.2021)
Având în vedere Procedura privind Încheierea convențiilor de practică ale studentilor ASE, aprobată în data de 19 februarie 2021, convențiile de practică vor fi întocmite și transmise potrivit celor mentionate în Extras din procedură.
Pentru informații complete vă rugăm să consultați secțiunea PRACTICĂ


Anunț de selecție a entităților economice în cadrul cărora se va efectua stagiul de practică – PROIECT POCU „Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin
stagii de practică în contabilitate și finanțe”, cod SMIS 131881. Detalii...


Convenţie cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat.
Detalii… (valabilă din 19 februarie 2021)

Procedura de plată a taxelor aplicate în Academia de Studii Economice – Detalii…

Biblioteca ASE oferă posibilitatea de a avea acces online din afara campusului la resurse electronice științifice prin intermediul platformei E-nformation. Detalii…


Oferta locuri de muncă
Our partners and collaborators from EY Romania have new job opportunities for final year students, available in audit, tax, strategy and transactions or business consulting. Start date: August/ September. Interested? Learn more from the newsletter below or at here…


FABBV

De ce să alegi FABBV

În economia românească, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori reprezintă etalonul pregătirii în domeniul. Fie ca este vorba de pregătirea specialiştilor în finanţe publice, fie că este vorba de pregătirea specialiştilor bancari, din asigurări sau din domeniul burselor de valori, curricula facultăţii vine să răspundă tuturor acestor cerinţe.

Îmbinarea pregătirii ştiintifice cu cea practică permite absolvenţilor facultăţii o bună integrare atât în viaţa practică, cât şi în cea academică şi de cercetare. Totul nu se limitează aici, deoarece oferta de masterat este în masură să contribuie la aprofundarea pregătirii, atât în planul cercetării ştiintifice, cât şi al activităţilor practice.

Colaborările cu universităţi importante din Anglia, Franţa, Elveţia sunt tot atâtea motive pentru a alege Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori în vederea unei pregătiri acedemice de excepţie.

Oferta educaţională


Seminar CEFOMO – The effect of restrictive measures on cross-border investment in the European Union
Data de desfăşurare: 13 mai 2021, orele 15:30-16:30
https://ase.zoom.us/j/85811145617?pwd=VW9sdTZQelhmZ1pCSVBINTl0bmFRUT09
Meeting ID: 858 1114 5617
Passcode: 450024
Organizator: Prof.univ.dr. Andreea Stoian
Invitat: Wildmer Daniel Gregori – Joint Research Centre, European Commission

Seminar CEFIMO: Market insurance, self-insurance and self-protection: What complementarity for the Long Term Care coverage?
Data de desfăşurare: 20 mai 2021, orele 15:30-16:30
Organizator: Prof.univ.dr. Andreea Stoian
https://ase.zoom.us/j/83279845549?pwd=RUovVUJYNUxVMlFuVlNwc1Y1MlNKdz09
Meeting ID: 832 7984 5549
Passcode: 634741
Invitat: Cornel Oroș – Centre de Recherche sur l’Intégration Economique et Financière, Université de Poitiers

Conferinţa Internaţională FI BA 2021
Data de desfăşurare: 27-29 mai 2021
Urmăreşte toate informaţiile utile pe site-ul conferinţei

International Conference on Finance and Economic Policy (ICOFEP) 5th edition
October 21st-22nd, 2021, on-line
Deadlines
Abstract submission – June 15th, 2021
Abstract acceptance – June 30, 2021
Full papers submission – September 10th 2021
Registration – October 1, 2021
Conference – October 21st-22nd, 2021
Contact
Conference website: http://icofep.ue.poznan.pl/
email: icofep@konf.ue.poznan.pl
Details…


Examenul de LICENŢĂ 2021
Ne pregătim de finalizarea studiilor la nivelul CICLULUI de LICENȚĂ – Întâlnire cu echipa de conducere FABBVDetalii…
20 mai 2021, ora 17:30
https://ase.zoom.us/j/81172887696?pwd=dENBaU1PcmlldGFReTIwb2psK2J5UT09
Meeting ID: 811 7288 7696
Passcode: 708721

COMISIILE de evaluare pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de LICENŢĂ – Sesiunea iulie 2021
Finanţe şi bănci (în limba română) IF-ID
Finanţe şi bănci (în limba engleză)

Acces la referinţele bibliografice aferente tematicii pentru examenul de licenţă
Lista publicaţiilor este disponibilă aici…
Accesul la conţinutul digital, format read-only,  se asigură pe platforma bibliotecii, cu autentificare.
Ghid autentificare pe platforma bibliotecii
Accesare catalog online şi platforma online a bibliotecii

Tematici de licență
Tematica programe de licență: Finanțe și bănci învățământ cu frecvență și la distanță, Finanțe și bănci (la Buzău)
Tematica pentru programul Finanțe și bănci (în limba engleză)

Programarea consultațiilor semestrul 2
Departamentul Finanțe
Departamentul Monedă și Bănci

Procedura de alegere a lucrărilor de finalizare
Ghid de bune practici privind elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor de licență și masterat

Examenul de DISERTAŢIE 2021
COMISIILE de evaluare pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de MASTERAT – Sesiunea iulie 2021Detalii…

Programarea consultațiilor semestrul 2
Departamentul Finanțe
Departamentul Monedă și Bănci

Procedura de alegere a lucrărilor de finalizare
Ghid de bune practici privind elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor de licență și masterat


PARTENERI FABBV