| PLAN STRATEGIC 2022-2030 | HOME |

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV), ca parte integrantă a Academiei de Studii Economice din București, răspunzând constructiv provocărilor și schimbărilor globale, își propune să fie recunoscută drept unul dintre liderii educației universitare și cercetării științifice în domeniul financiar la nivelul Europei Centrale și de Sud-Est, contribuind în mod creativ la dezvoltarea şi susținerea economiei competitive și durabile.

Pe fondul schimbărilor globale, al noilor provocări și inovații în domeniul financiar și privind spre viitor, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, raliindu-se misiunii Academiei de Studii Economice din București, își propune să asigure pregătirea de calitate a viitorilor specialiști din domeniul financiar, viitoare elite ale mediului economico-social național și internațional, și dezvoltarea cercetării științifice de top în domeniul financiar, prin:
– pregătirea tinerilor studenți astfel încât să se poată adapta schimbărilor viitorului, atât din punct de vedere al modului în care trăim, dar și a celui în care lucrăm;
– asigurarea unei contribuții semnificative la crearea, îmbunătățirea și aplicarea cunoașterii în domeniul financiar, prin stimularea creativității cercetătorilor și implicarea în soluționarea unor probleme importante ale societății actuale.

PROFESIONALISM – Orientarea către excelenţă în activitatea didactică, de cercetare și activitățile destinate societății;
INTEGRITATE – Devotament față de profesia de finanțist în acord cu Codul de deontologie şi etică profesională
DEDICARE – Pasiune şi entuziasm în desfăşurarea actului educaţional şi de cercetare la nivelul comunității academice a Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.


OBIECTIV STRATEGIC FUNDAMENTAL AL FABBV
Consolidarea poziției FABBV din cadrul ASE drept una dintre cele mai importante facultăţi din domeniul financiar din Europa Centrală și de Sud-Est, centrată pe  cercetare avansată și inovație, educație, în contextul creșterii vizibilității internaționale și al îmbunătățirii poziționării instituționale în clasamentele internaționale