| APARIŢII EDITORIALE | HOME |

Titlu: Finanţe corporative, vol.III Evaluarea investiţiilor directe şi finanţarea lor
Autori: Ion Stancu, Laura Obreja Braşoveanu, Filip Iorgulescu, Nicoleta Vintilă, Andrei Tudor Stancu

Titlu: Băncile în economia globală. Evoluţii, provocări, perspective
Autori: Teodora Cristina Barbu, Iustina Alina Boitan
Anul apariţiei: 2020
ISBN: 978-606-34-0329-3


Cartea radiografiază din perspectiva macroeconomică transformarile şi evoluţiile industriei bancare la nivel global. Aflate la confluenţa unui mix de factori de natură economică, socială, tehnologică, demografică şi de mediu, băncile se află într-un proces de redefinire a strategiilor şi modelelor, precum şi de repoziţionare în mediul concurenţial al sistemelor financiare.

Titlu: Management financiar, editia a doua. Volumul III – Management financiar operațional
Autori: Victor DRAGOTA, Laura OBREJA BRASOVEANU, Ingrid-Mihaela DRAGOTA
Anul aparitiei: 2021

Volumul abordează probleme legate de managementul financiar pe termen scurt, atât din perspectiva activelor și datoriilor curente, cât și a relațiilor cu unii stakeholderi, precum statul, societățile deasigurări și instituțiile bancare. Un spațiu este dedicat și documentelor financiare. Lucrarea se alătură astfel celor dedicate Diagnosticului financiar al companiei și Managementului financiar strategic.
http://www.edecon.ro/carte/1545/management-financiar-editia-a-doua-volumul-iii-management-financiar-operational_victor-dragota_laura-obreja-brasoveanu_ingrid-mihaela-dragota/

Titlu: The Economic Crisis and its Aftermath in the Nordic and Baltic Countries – Do As We Say and Not As We Do
Autori: Professor Hilmar Þór Hilmarsson, Ph.D., School of Business and Science, University of Akureyri/Háskólinn á Akureyri, Iceland

https://www.routledge.com/The-Economic-Crisis-and-its-Aftermath-in-the-Nordic-and-Baltic-Countries/Hilmarsson/p/book/9781857439649Abstract:
The Nordic-Baltic region has become highly integrated. The Nordic countries have been successful in balancing competitiveness and economic growth with social inclusiveness, while the Baltic States have grown economically, but remain vulnerable with weak social systems and face large-scale outward migration. European Union (EU) membership and inter-linkages with the continental Nordic banking systems appear to have affected the 2008/09 crisis response of the Baltic States. It is now a decade since the Baltic States were hit by the global crisis. It is time to take stock of their progress and assess their relations with other countries in the region and with the EU. This book focuses on the Baltics and their Nordic partners pre- and post-crisis: successes, failures, lessons learned, and future challenges, examining and comparing the crisis response of these various small states that enjoy different income levels, operate different welfare and tax systems, and seek different levels of integration with the EU. Among the questions addressed in the book are: How did the Nordic countries and the Baltic States respond to the 2008/09 global crisis, and what are the economic and social post-crisis consequences? How did banking, investment and trade linkages affect the crisis response in the Nordic-Baltic region? How did the Baltic States respond to the 2008/09 crisis, compared to the crisis response in Finland and Sweden in the 1990s?How have the welfare and tax systems in the Baltic States developed in recent years compared to the Nordic welfare and tax systems? How are the austerity programmes implemented in the Baltic States, and the associated human costs, likely to affect long-term growth potential in the Baltic States? What are the opportunities and challenges of economic integration in the Nordic-Baltic region, given the different levels of involvement of those countries in EU institutions and systems, including financial sector integration?

Titlu: Management financiar, editia a doua. Volumul II – Management financiar strategic
Autori: Victor DRAGOTA, Laura OBREJA BRASOVEANU, Ingrid-Mihaela DRAGOTA
Anul aparitiei: 2016

Aceasta carte reprezinta cel de-al doilea volum al celei de-a doua editii a lucrarii Management financiar, prima editie aparând în 2003. Ea este dedicata managementului financiar strategic. Drumul îndelungat spre a doua editie a fost însotit de restructurari ale continutului, actualizari ale informatiilor si acumulari. Astfel, de exemplu, capitolul 4 din aceasta editie cuprinde elemente prezentate initial în capitolul 4 din primul volum al primei editii. Din ratiuni didactice, continutul fostelor capitole legate de evaluarea proiectelor de investitii si de structura financiara si costul capitalului a fost prezentat pe parcursul mai multor capitole. Unele aspecte prezentate în fostul ultim capitol al cartii se regasesc în primul capitol al acestui volum. Exista si capitole complet noi (vezi capitolul 2) sau reformate consistent. Tot ca exemplu, am preferat înca din titlu denumirea de Management financiar strategic, renuntând la cea de Politici financiare ale întreprinderii. Lista poate fi extinsa. Ne mentinem planul de a prezenta informatia legata de problematica managementului financiar pe parcursul a trei volume, cel de-al treilea fiind consacrat Managementului financiar operational.

Titlu: Managementul riscului in asigurari
Autori: Laura Elly Naghi
Anul aparitiei: 2014, 21 ianuarie
ISBN: 978-606-18-0286-9


Industria asigurarilor este caracterizata de un ciclu de operare conventional: companiile de asigurare încaseaza prime de asigurare (pretul pentru serviciile oferite) înainte sa ofere ele însele beneficiile monetare, sub forma de despagubiri. În momentul investirii fondurilor colectate din prime încasate, asiguratorii devin expusi unor riscuri – cum ar fi lipsa de lichiditate, nevoia de creditare, variatiile negative ale ratei dobânzii, costul asigurarii etc. În plus, pe lânga aceste riscuri comune tuturor institutiilor financiare, anumite riscuri sunt specifice industriei asigurarilor – prime insuficiente, erori de calcul a rezervelor tehnice, modificari ale frecventelor riscurilor, pierderi catastrofale, riscuri de reasigurare etc.  Paradoxal, în ciuda experientei asiguratorilor privind procesul de management de risc aplicat propriilor clienti din portofoliu, companiile de asigurari se confrunta cu obstacole semnificative în gestionarea propriilor expuneri care afecteaza valoarea companiei. Dificultatile provin din natura si complexitatea riscurilor înregistrate si dintr-o lipsa de date privind pierderile înregistrate de entitatile din asigurari ca urmare a riscurilor specifice (operational, de subscriere, de piata, reputational, de piata, de lichiditate etc.). Singurul domeniu care ofera într-o oarecare masura un ghid de masuri posibile în cazuri nefaste pentru companiile de asigurari este sectorul bancar. 

Titlu: Fiscalitatea aplicata si elemente de management fiscal
Autori: Nicoleta Vintila; Maria-Oana Filipescu; Paula Lazar

Lucrarea de fata isi propune prezentarea si mai ales interpretarea principalelor reglementari de ordin fiscal, in vigoare pana la data de 1 octombrie 2013, precum si maniera in care elementele legate de fiscalitate  pot fi gestionate de catre contribuabili.

Titlu: Cresterea economica. Teorii clasice si moderne, aplicatii si studii de caz
Autor: Laura Obreja Brasoveanu
Anul aparitiei: 2013
ISBN: 978-606-505-645-9

Subiectul abordat in aceasta carte, cresterea economica, este de relevanta evidenta, fiind un element central al tuturor programelor macroeconomice. Prezentarea modelelor clasice si moderne de crestere economica aduce in lumina parghiile prin care sectorul public si cel privat pot contribui la stimularea economiei reale. Lucrarea este structurata in patru capitole, in care sunt prezentate aspecte teoretice ale procesului de crestere economica, exemple, sunt formulate intrebari si studii de caz, sunt propuse spre rezolvare si rezolvate probleme practice aferente subiectelor tratate.

Titlu: Allgemeine Finanzwirtschaft 
Autori: Robert PAIUSAN, Valentin Ionut PANEA 

Das vorliegende Lehrbuch wendet sich an die Studenten der deutschsprachigen Abteilung der Bukarester Business Administration Fakultät, die sich auf die Prüfung aus dem Fachgebiet Allgemeine Finanzwirtschaft vorbereiten.  Es enthält 12 Abschnitte gegliedert in zwei Teilen. Der erste Teil macht die Studierenden mit den grundlegenden Begriffen der öffentlichen Finanzwirtschaft vertraut. Im zweiten Teil werden das Steuersystem und die bedeutendsten Abgaben in Rumänien und Deutschland dargestellt. Die Verfasser haben sich bemüht, das Lehrbuch für Studenten mit rumänischer Muttersprache möglichst zugänglich zu machen; gemeint ist u.a. die Übersetzung von über 300 deutsch-sprachigen Fachtermini und-ausdrücken ins Rumänische. Für Anregungen, die der Verbesserung dieses Lehrbuches dienen, sind die Verfasser stets dankbar. 

Titlu: Management financiar
Autori: Victor DRAGOTA, Laura OBREJA BRASOVEANU, Ingrid-Mihaela DRAGOTA 
Anul aparitiei: 2012 Lumea finantelor este înainte de toate o lume a persoanelor care câstiga (sau ajuta pe altii sa câstige) bani. Chiar în perioadele mai sumbre, chiar daca a câstiga este problematic, finantele ar trebui sa te ajute ca macar sa mentii averea acumulata în vremuri mai bune. Studiul atent al acestor pagini va fi rasplatit prin oferirea unor baze teoretice ale ideii de management financiar pentru cei mai putin initiati în domeniu, si concomitent a unor solutii viabile pentru practicieni, aflati de multi ani în permanenta confruntare cu un mediu economic turbulent.  Prezenta lucrare îsi poate defini usor destinatarii. Se poate deduce usor interesul pentru managerii financiari ai companiei, atât la nivel strategic, cât si la cel operational. În plus, elementele de baza prezentate în aceasta lucrare pot servi si aspirantilor la aceste pozitii, fie ca sunt angajati în pozitii executive (personal de executie), fie ca sunt cursanti la diferite cursuri de profil.  Cu toate acestea, elementele prezentate în aceasta lucrare pot fi utile si analistilor financiari (interni sau externi), evaluatorilor de întreprinderi, personalului din banci angrenat în activitatea de creditare sau de monitorizare a întreprinderilor debitoare. Fiecare dintre acesti destinatari prezinta anumite cerinte informationale, asupra carora vom insista pe parcursul lucrarii.