| HOTARARI ALE CONSILIULUI FACULTĂȚII | HOME |

Hotărâri ale Consiliului Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

Ianuarie 2024
 • Hotărârea nr. 1/23.01.2024 – cu privire la avizarea și înaintarea către Consiliul de Administrație al ASE cadrelor didactice universitare asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în semestrul al II-lea din anul universitar 2023-2024
 • Hotărârea nr. 2/23.01.2024 – cu privire la avizarea propunerii privind echivalarea gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice în regim „plata cu ora” în semestrul al doilea, anul universitar 2023-2024 și înaintarea către Consiliul de Administrație al ASE
Februarie 2024
 • Hotărârea nr. 3/06.02.2024 cu privire la stabilirea secretarului CF_FABBV
 • Hotărârea nr. 4/06.02.2024 cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a CF_FABBV pe perioada mandatului 2024-2029
 • Hotărârea nr. 5/06.02.2024 cu privire la înaintarea către Consiliul de Administrație a propunerii de aprobare a Raportului anual privind strarea Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori – 2023
 • Hotărârea nr. 6/06.02.2024 cu privire la avizarea rezultatelor concursurilor didactice aferente semestrului I, an universitar 2023-2024 și înaintarea către Consiliul de Administrație al ASE a dosarelor de concurs
 • Hotărârea nr. 7/06.02.2024 cu privire la avizarea rezultatelor concursului pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică, aferent semestrului I, an universitar 2023-2024 și înaintarea către Consiliul de Administrație al ASE a dosarelor de concurs
 • Hotărârea nr. 8/06.02.2024 cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotărârea nr. 9/06.02.2024 cu privire la constituirea Biroului Consiliului Facultății
 • Hotărârea nr. 10/26.02.2024 cu privire la avizarea Raportului anual de autoevaluare a Școlii Doctorale de Finanțe
Martie 2024
 • Hotărârea nr. 11/12.03.2024 cu privire la avizarea propunerilor privind posturile didactice pe perioada nedeterminată, ce vor fi scoase la concurs pentru semestrul al doilea, an universitar 2023-2024
 • Hotărârea nr. 12/13.03.2024 cu privire la validarea candidaturilor pentru ocuparea funcției de decan în cadrul facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV)
 • Hotărârea nr. 13/19.03.2024 cu privire la aprobarea comisiilor de evaluare, respectiv de soluționare a contestațiilor (examene curente și credite anterioare) aferente semestrului 2, anul universitar 2023-2024
 • Hotărârea nr. 14/19.03.2024 cu privire la aprobarea comisiilor de evaluare pentru colocviul la disciplina Practică de specialitate (programele de studii de licență) aferent semestrului 2, anul universitar 2023-2024
 • Hotărârea nr. 15/19.03.2024 cu privire la aprobarea comisiilor de evaluare a proiectelor realizate de elevii înscriși în concursul interdisciplinar pe teme economice „Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine” ediția 2024, la secțiunea Educație financiară
 • Hotărârea nr. 16/19.03.2024 cu privire la avizarea propunerii de acordare a titlului onorific de ”Profesor emerit” dnei prof.univ.dr. Felicia Alexandru
 • Hotărârea nr. 17/19.03.2024 cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
Aprilie 2024
 • Hotărârea nr. 18/15.04.2024 cu privire la aprobarea comisiilor de evaluare pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de LICENȚĂ, sesiunea IULIE 2024
 • Hotărârea nr. 19/15.04.2024 cu privire la aprobarea comisiilor de evaluare pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de MASTERAT, sesiunea IULIE 2024
 • Hotărârea nr. 20/15.04.2024 cu privire la avizarea structurii comisiei de admitere LICENȚĂ 2024 – FABBV, programul de studii universitare de licență Finanțe și Bănci (la Buzău), forma de învățământ ID, iulie 2024
 • Hotărârea nr. 21/15.04.2024 cu privire la avizarea structurii comisiei de admitere LICENȚĂ 2024 – FABBV, programele de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, iulie 2024
 • Hotărârea nr. 22/15.04.2024 cu privire la avizarea structurii comisiei de admitere MASTERAT 2024 – FABBV, iulie 2024
 • Hotărârea nr. 23/15.04.2024 cu privire la avizarea analizei rezultatelor activității didactice a studenților, sem. 1, anul universitar 2023-2024
 • Hotărârea nr. 24/15.04.2024 cu privire la avizarea evaluării cadrelor didactice de către studenți, sem. 1, anul universitar 2023-2024
 • Hotărârea nr. 25/15.04.2024 cu privire la aprobarea comisiei de admitere la DOCTORAT, Școala Doctorală FINANȚE, sesiunea IULIE 2024
 • Hotărârea nr. 26/19.04.2024 cu privire la aprobarea Listei cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în cadrul comisiei de finalizare a studiilor de masterat, programul de masterat Finanţe şi bănci – DOFIN în anul universitar 2023-2024
Mai 2024
 • Hotărârea nr. 27/20.05.2024 cu privire la avizarea planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de licență Finanțe și bănci, forma de învățământ cu frecvență și la distanță, programul de studii universitare de licență Finanțe și bănci cu predare în engleză (promoția 2024-2027), respectiv a planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de masterat (promoția 2024-2026)
 • Hotărârea nr. 28/20.05.2024 cu privire la avizarea planului de învățământ pentru domeniul de studii universitare de doctorat Finanțe, promoția 2024-2028
 • Hotărârea nr. 29/20.05.2024 cu privire la avizarea listei programelor de masterat ale facultății în cadrul cărora activitatea didactică este organizată modularizat, pentru anul universitar 2024-2025
 • Hotărârea nr. 30/20.05.2024 cu privire la avizarea componenței nominale a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor – concursuri didactice pe perioadă nedeterminată, sem.2, an universitar 2023-2024 (departament Finanțe și departament Monedă și bănci)
Iunie 2024
 • Hotărârea nr. 31/20.06.2024 cu privire la desemnarea unui cadru didactic al FABBV ca membru al Comisiei de Etică universitară a Academiei de Studii Economice din București, pentru perioada 2024-2028
 • Hotărârea nr. 32/20.06.2024 cu privire la avizarea cererii de menținere a calității de titular în învățământ pentru anul universitar 2024-2025
 • Hotărârea nr. 33/20.06.2024 cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic