| PRACTICĂ, INTERNSHIP ȘI LOCURI DE MUNCĂ | HOME |

Începând cu data de 01.12.2021, studenții FABBV de la programele de LICENȚĂ vor folosi formularul de aici… pentru a depune documentele aferente activității PRACTICA de SPECIALITATE.

Începând cu data de 01.12.2021, studenții FABBV de la programele de MASTERAT vor folosi formularul de aici…  pentru a depune documentele aferente activității PRACTICA de SPECIALITATE.

IMPORTANT!
Incepand cu data de 01.12.2021 niciun document privind disciplina Practica de Specialitate nu va mai fi transmis către secretariatul FABBV. Studenții vor folosi, in mod exclusiv, formularele menționate anterior, cu respectarea celorlalte prevederi din Ghidul de practica. In acest fel, toate solicitările studenților privind semnarea conventiei de practica si/sau aprobarea echivalarii perioadei lucrate cu stagiul de practica (doar pentru studenții de la MASTERAT) vor fi soluționate in ordinea accesarii si completarii formularelor, inclusiv prin anexarea documentelor doveditoare.Convențiile de practică (licență și masterat) și documentele justificative pentru echivalarea stagiului de practică pentru studenții de la masterat se depun online, prin e-mail, la secretariat@fin.ase.ro, iar în cazuri excepționale in care studentul are nevoie de convenție în format fizic aceasta se va depune, în 3 exemplare originale, la secretariatul FABBV.

In atenţia studenţilor anului 2 licenţă și anului 2 masterat: Va rugam sa cititi cu atentie ghidul de practica inainte de a realiza orice demers pentru derularea stagiului de practica. Respectarea prevederilor ghidului este obligatorie.
Convenţia de practică se va depune la secretariatul FABBV, în vederea verificării şi semnării, înainte de a demara stagiul de practică, dar NU mai târziu de 15 decembrie  2021! 
Studenţii angajaţi de la programele de masterat, care doresc să echivaleze stagiul de practică cu perioadele lucrate vor consulta anexa 7 a ghidului. Termenul de depunere, la secretariatul FABBV, a adeverintei de angajat pentru verificarea indeplinirii conditiilor pentru echivalarea stagiului de practica cu perioadele lucrate este 15 decembrie 2021.
Studenţii angajaţi, la programele de licenţă, vor încheia o convenţie de practică, iar la art.4, alin.1 vor bifa caseta ”□ Se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor” .

Oferte practică

Apa Nova Veolia Apa Nova oferă 6 locuri de practică pentru studenţii FABBV, în departamentul Financiar
Dacă eşti student în anul II de studii, ciclul licență sau ciclul de masterat şi ești interesat de desfășurarea unui stagiul de practică la compania Apa Nova Veolia în departamentul Financiar, atunci înscrie-te aici, completând formularul, până vineri, 3 decembrie 2021, ora 22:00!
Infineon TechnologiesInternship Student Opportunity @ Infineon Technologies
We would like to share an exciting internship opportunity they currently have at their Center in Bucharest, in the Financial & Controlling area.
Interested candidates can know more and apply directly through this link
More…
Tchibo Finance Trainee – Internship @ Tchibo – Detalii…
Cei interesați pot transmite CV-ul în limba engleză către florentina.gogolan@tchibo.ro menționând poziția „Finance trainee”.