| PRACTICĂ, INTERNSHIP ȘI LOCURI DE MUNCĂ | HOME |

Convențiile de practică (licență și masterat) și documentele justificative pentru echivalarea stagiului de practică pentru studenții de la masterat se depun online, prin e-mail, la secretariat@fin.ase.ro, iar în cazuri excepționale in care studentul are nevoie de convenție în format fizic aceasta se va depune, în 3 exemplare originale, la secretariatul FABBV.

In atenţia studenţilor anului 2 licenţă ţi anului 2 masterat: Vă rugăm să cititi cu atenţie ghidul de practică înainte de a realiza orice demers pentru derularea stagiului de practică. Respectarea prevederilor ghidului este obligatorie.
Convenţia de practică se va depune la secretariatul FABBV, în vederea verificării şi semnării, înainte de a demara stagiul de practică, dar NU mai târziu de 17 decembrie 2020!
Studenţii angajaţi care doresc să echivaleze stagiul de practică cu perioadele lucrate vor consulta anexa 7 a ghidului. Termenul de depunere, la secretariatul FABBV, a adeverinţei de angajat pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru echivalarea stagiului de practică cu perioadele lucrate este 17 decembrie 2020.
Studenţii angajaţi, la programele de licenţă, vor încheia o convenţie de practică, iar la art.4, alin.1 vor bifa caseta ” Se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrarii în muncă a elevilor şi studenţilor”.

Oferte practică

DeloitteAcest program de internship oferă o introducere în Audit, precum și informații valoroase cu privire la un posibil loc de muncă viitor în acest domeniu.
Puteţi să vă inscrieţi depunând un CV la adresa de mail ipauna@deloittece.com până la data de 4 noiembrie 2020
Detalii…
P&GP&G are următoarele poziții deschise la care pot aplica studenții FABBV de la programele de studii universitare de licență (anul III) și masterat.
Brand Management Internship ; Sales – Market Strategy & Planning Trainee ; Junior Finance & Accounting Manager ; Supply Chain Junior Manager ; Key Account Manager
Pentru cele mai multe poziţii deschise nu se cere experienţă anterioară şi toate internship-urile sunt plătite.