| OLIMPIADA NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR ECONOMIŞTI | HOME |

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A ECONOMIŞTILOR ÎN FORMARE” (ONEF), ediţia 2022
Faza natională a competiţiei de planuri de afaceri din cadrul Olimpiadei Naţionale a Economiştilor în Formare (ONEF)

In acest an, faza nationala a competitiei de planuri de afaceri din cadrul Olimpiadei Nationale a Economistilor in Formare (ONEF) 2022 se va desfășura la Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, în perioada 8 – 11 decembrie 2022.

Mai multe informatii despre competitie pot fi consultate in Regulament cat si in aceasta sinteza.
Facultatile pot inscrie la faza nationala a competitiei de planuri de afaceri, pana pe 25 noiembrie 2022, cel mult 3 (trei) planuri de afaceri, care au fost selectionate in faza locala, in baza criteriilor de evaluare prevazute la art. 10 (1) din prezentul Regulament si insotite de raportul antiplagiat aferent fiecarui plan. Limitele maxime admise pentru coeficientii de similitudine sunt: 30% pentru coeficientul 1 (procentul din text cu toate fragmentele de minimum 5 cuvinte similare descoperite de sistem în alte documente) si 5% pentru coeficientul 2 (procentul din text cu toate fragmentele de minimum 25 cuvinte similare descoperite de sistem în alte documente). Planul poate avea mai multi studenti autori. La faza nationala a competitiei vor participa studentii autori ai planurilor de afaceri, fara sa fie insotiti de cadrele didactice care i-au indrumat in procesul de elaborare a acestora.
– Faza nationala a competitiei se desfasoara sub forma competitiei de planuri de afaceri, sustinute public in fata juriului, dupa ce continutul planurilor de afaceri a fost evaluat in prealabil, conform criteriilor stabilite de Regulament (art. 10).
Planurile de afaceri care nu vor ajunge in termen la organizatori, insotite de documentele prevazute in prezentul regulament, nu vor putea intra in faza nationala a competitiei.

In faza nationala, evaluarea va fi facuta de catre o comisie de jurizare alcatuita din cadre didactice si studenti, inclusiv specialisti / profesionisti / reprezentanti ai mediului de afaceri, astfel:
– un presedinte;
– trei / cinci membri, dintre care unul va fi un student de la facultatea gazda, de preferat laureat al Olimpiadei din editii anterioare;
– un secretar (functia de secretar va fi indeplinita de catre un cadru didactic de la facultatea gazda).

Pentru a se evita conflictul de interese in evaluarea planurilor de afaceri se va tine seama ca din comisia de jurizare sa nu faca parte persoane care coordoneaza lucrari inscrise in competitie, precum si ca studentul din comisia de jurizare sa nu aiba lucrare inscrisa in competitie.

Pentru a asigura conditii optime de reusita a competitiei, s-au stabilit urmatoarele etape premergatoare, in succesiunea lor pe cele doua faze, locala si nationala:

Nr. crt.Conţinutul etapelorPerioada / Termenul (comunicări științifice)Observaţii
1Organizarea si derularea fazei locale a competitiei de comunicari stiintificePana la 25 noiembrie
2Selectia planurilor de afaceri care vor participa la faza nationalaPana la 25 noiembrie
3Propuneri pentru constituirea comisiilor de jurizare Pana la 25 noiembrie
4Inscrierea titlului planurilor de afaceri in competitia nationala si transmiterea electronica (in format editabil) a planurilor de afaceri catre facultatea organizatoare a fazei nationale 25 noiembrie
5Confirmarea acceptului din partea membrilor propusi de a face parte din comisiile de jurizare 25 noiembrie
6Aprobarea comisiilor de jurizare si transmiterea componentei acestor comisii catre cei implicati28 noiembrie
7Confirmarea acceptarii planurilor de afaceri si intocmirea programului competitiei 29 noiembrie
8Stabilirea devizului de cheltuieli al fazei nationale a competitiei29 noiembrie
9Transmiterea in format anonimizat a planurilor de afaceri catre membrii comisiilor de jurizare30 noiembrie
10Evaluarea continutului teoretic si aplicativ al planurilor de afaceri acceptate in programul fazei nationale a competitiei1 – 7 decembrie
11Desfasurarea fazei nationale a competitiei (1/2/3 zile)8 – 11 decembrie


OLIMPIADA NAŢIONALĂ A ECONOMIŞTILOR ÎN FORMARE” (ONEF), ediţia 2022
FAZA LOCALĂ


Olimpiada se organizeaza si se desfasoara in doua faze: locala si nationala.
(1) Faza locala consta in selectia lucrarilor (comunicarilor stiintifice) / planurilor de afaceri la nivelul fiecarei facultati care are calitatea de membru al AFER, potrivit unor proceduri stabilite de catre aceasta, dar cu aplicarea criteriilor de evaluare stabilite prin prezentul regulament.
(2) Faza nationala a Olimpiadei:
a) partea reprezentand Competitia de comunicari stiintifice (sectiunea licenta in perioda 24-25 iunie iar sectiunea masterat in perioada 2-3 iulie);
b) partea reprezentand Competitia de planuri de afaceri (organizata spre finalul anului de Facultatea de Business din cadrul Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, vom reveni cu informatii suplimentare);
c) scoala de vara (organizata de Facultatea de Economie, Administratie si Afaceri din cadrul Universitatii „Stefan Cel Mare” din Suceava, va vom transmite ulterior mai multe informatii).

Facultatile gazda ale fazei nationale a competitiei de comunicari stiintifice din cadrul ONEF2022 sunt:
sectiunea licenta: Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea „Valahia” din Targoviste, coordonatoarea echipei de organizare: doamna decan conf. univ. dr. Cristina STEFAN;
– sectiunea masterat: Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea din Bucuresti, coordonatorul echipei de organizare: domnul decan prof.univ.dr. Razvan PAPUC.

Pentru a asigura conditii optime de reusita a competitiei, s-au stabilit urmatoarele etape premergatoare, in succesiunea lor pe cele doua faze, locala si nationala:

Nr. crt.Conţinutul etapelorPerioada / Termenul (comunicări științifice)Observaţii
1Constituirea, la nivelul facultăţii gazdă, a colectivului de organizare a fazei naţionale18 maiDecanul facultății gazdă a fazei naţionale:
– Facultatea de Științe Economice, Universitatea „Valahia” din Târgoviște (licență)  
– Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București (masterat)
2Stabilirea condiţiilor de participare a studenţilor la faza naţională şi comunicarea acestora către facultăţi (entități membre AFER)Până la
20 mai
Facultatea gazdă a fazei naţionale, prin colectivul de organizare, va comunica către toate facultăţile membre ale AFER, condiţiile de participare. Directorul executiv va posta aceste condiţii pe site-ul AFER.
3Organizarea şi desfășurarea fazei locale a competiţiei de comunicări științificePână la
23 mai
Răspund facultăţile membre ale AFER. Postare pe site-urile facultăţilor.
4Selecţia lucrărilor  / comunicărilor care vor participa la faza naţionalăPână la
23 mai
Răspund facultăţile membre ale AFER. Completarea „Atestatului” pentru fiecare lucrare selectat(ă) (Anexa 1 la prezentul Regulament).
5Propuneri pentru constituirea comisiilor de jurizare25 maiDirectorul executiv al AFER este responsabil cu consultarea facultăţilor. Din comisiile de jurizare nu vor putea face parte persoane care coordonează lucrări înscrise în competiție și nici rude sau afini până la gradul 4 ai acestora și/sau ai studenților aflați în competiție.
6Înscrierea titlului lucrărilor în competiţia naţională și transmiterea electronică a lucrărilor către facultatea organizatoare a fazei naţionale25 maiFacultăţile transmit titlul lucrărilor selectate către facultatea organizatoare a fazei naţionale, precum și raportul antiplagiat aferent fiecărei lucrări. Lucrările, respectând condiţiile de tehnoredactare cerute de către organizatori, vor fi transmise acestora (fără a se menţiona cadrul didactic îndrumător). Numele cadrului/cadrelor didactic(e) îndrumător/îndrumătoare va/vor fi transmis(e) doar Directorului executiv al AFER.
7Confirmarea acceptului din partea membrilor propuşi a face parte din comisiile de jurizare1 iunieMembrii comisiilor de jurizare transmit electronic, către Directorul executiv al AFER, „Declaraţia” (Anexa 2 la prezentul Regulament)
8Aprobarea comisiilor de jurizare şi transmiterea componenţei acestor comisii către cei implicați3 iunieSe aprobă comisiile de către Consiliul Academic al AFER, la propunerea Directorului executiv. Facultatea gazdă organizatoare a fazei naţionale este obligată să păstreze confidenţialitatea comisiilor de jurizare până în momentul începerii competiţiei. Directorul executiv al AFER va asigura transmiterea componenţei acestor comisii către cei implicați, iar facultățile care au propus membri care nu au fost selectați îi vor anunța pe aceștia din urmă.
9Confirmarea acceptării lucrărilor / comunicărilor şi întocmirea programului competiției3 iunieVa fi verificată conformitatea cu regulile de tehnoredactare, încadrarea în numărul de pagini, respectarea coeficienților de similitudine etc. Vor fi înaintate comisiei de jurizare doar lucrările care respectă regulile. Răspunde colectivul de organizare de la facultatea gazdă. Sinteza programului se va comunica Directorului executiv al AFER.
10Stabilirea devizului de cheltuieli al fazei naționale a competiţiei3 iunieDirectorul executiv al AFER va stabili acest deviz împreună cu facultatea gazdă organizatoare a fazei naţionale (facultatea gazdă).
11Transmiterea în format anonimizat a lucrărilor către membrii comisiilor de jurizare3 iunieFacultatea organizatoare a fazei naţionale (facultatea gazdă) va transmite lucrările înscrise în competiţie, fără posibilitatea de identificare a afilierii și a autorilor acestora.
12Evaluarea conţinutului teoretic şi aplicativ al lucrărilor / comunicărilor acceptate în programul fazei naționale a competiției6 – 17 iunieMembrii comisiilor de jurizare
13Desfăşurarea fazei naționale a competiţiei (1/2/3 zile)24 – 25
iunie (licență)

2 – 3 iulie (masterat)


Facultatea de Științe Economice Universitatea „Valahia” din Târgoviște   Facultatea de Administrație și Afaceri Universitatea din București

Template lucrare ONEF este disponibil aici...

Facultatile membre care inca nu au organizat faza locala a competitiei mai pot desfasura aceasta etapa pana pe 23 mai 2022, cu obligativitatea de a transmite electronic lucrarile, precum si rapoartele antiplagiat, catre facultatile organizatoare ale fazei nationale, pana pe 25 mai 2022.

Tot pana pe 25 mai 2022 pot fi transmise lucrările înscrise şi propuneri pentru constituirea comisiilor de jurizare.

Conform Regulamentului, lucrarile respectand conditiile de tehnoredactare cerute de catre organizatori (fara a se mentiona cadrul didactic indrumator) vor fi trimise acestora cu contact@afer.ase.ro in copie, la:
– conf. univ. dr. Mariana ZAMFIR, oneflicenta2022@yahoo.com (sectiunea licenta);
– asist. univ. dr. Stefan CATANA, stefan.catana@faa.unibuc.ro (sectiunea masterat).