| OLIMPIADA NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR ECONOMIŞTI | HOME |

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A ECONOMIŞTILOR ÎN FORMARE” (ONEF), ediţia 2021


Facultăţile gazdă sunt:
– competitia de comunicari stiintifice, sectiunea licenta: Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; contact: doamna lect. univ. dr. Renate BRATU (renate.bratu@ulbsibiu.ro);
– competitia de comunicari stiintifice, sectiunea masterat: Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului, Academia de Studii Economice din Bucuresti; contact: doamna prof. univ. dr. Roxana PATARLAGEANU (rpatarlageanu@eam.ase.ro);
– scoala de vara: Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava; contact: doamna prof. univ. dr. Carmen NASTASE (carmen.nastase@usm.ro);

Potrivit Regulamentului, Olimpiada se organizeaza si se desfasoara in doua faze: locala si nationala.
(1) Faza locala consta in selectia lucrarilor (comunicarilor stiintifice) / planurilor de afaceri la nivelul fiecarei facultati care are calitatea de membru al AFER, potrivit unor proceduri stabilite de catre aceasta, dar cu aplicarea criteriilor de evaluare stabilite prin prezentul regulament.
(2) Faza nationala a Olimpiadei:
a) partea reprezentand Competitia de comunicari stiintifice (sectiunea licenta in perioda 4-5 iunie iar sectiunea masterat in perioada 27-29 mai);
b) partea reprezentand Competitia de planuri de afaceri (in perioada 10-12 decembrie); vom reveni cu informatii suplimentare despre faza nationala a competitiei de planuri de afaceri, ce va fi organizata in premiera in acest an;
c) scoala de vara (in septembrie; va vom transmite ulterior mai multe informatii).

Dupa cum stiti, incepand din 2018 faza nationala a competitiei de comunicari stiintifice se organizeaza pe 2 sectiuni distincte (licenta respectiv masterat), in functie de nivelul de pregatire universitara al studentilor. In functie de diversitatea tematicii si a numarului de lucrari / comunicari inscrise, in cadrul celor doua sectiuni ale Olimpiadei se vor putea organiza subsectiuni distincte, cu respectarea ciclului universitar in care sunt inmatriculati studentii: licenta, respectiv masterat, si a unui numar minim de lucrari/comunicari per subsectiune (cel putin 15).

Facultatile pot inscrie la faza nationala a competitiei de comunicari stiintifice, intr-o sectiune de comunicari, cel mult 3 (trei) lucrari / comunicari pentru fiecare ciclu de studii universitare (licenta, respectiv masterat), respectiv, pentru competiția de planuri de afaceri cel mult 3 (trei) planuri de afaceri, care au fost selecţionate în faza locală, în baza criteriilor de evaluare prevăzute la art. 10 (1) din prezentul Regulament și însoțite de raportul antiplagiat aferent fiecărei/ui lucrări/plan. Limitele maxime admise pentru coeficienții de similitudine sunt: 30% pentru coeficientul 1 și 5% pentru coeficientul 2. O lucrare / comunicare poate avea mai multi studenti autori. La faza nationala a competitiei vor participa studentii autori ai comunicarilor lucrarilor, fara sa fie insotiti de cadrele didactice care i-au indrumat in procesul de elaborare a acestora.

Fazele nationale ale celor doua competitii se desfasoara sub forma competitiei de comunicari stiintifice / planuri de afaceri, sustinute public in fata juriului (fizic, sau prin intermediul unei platforme de comunicare online), dupa ce continutul acestora (lucrarilor / planurilor de afaceri) a fost evaluat in prealabil, conform criteriilor stabilite de Regulament (art. 10).

In faza nationala, evaluarea va fi facuta de catre o comisie de jurizare alcatuita din cadre didactice si studenti, inclusiv specialisti / profesionisti / reprezentanti ai mediului de afaceri in cazul fazei nationale a competitiei de planuri de afaceri, astfel:
– un presedinte pentru fiecare sectiune a competitiei de comunicari stiintifice (sau subsectiune, daca este cazul), respectiv un presedinte pentru competitia de planuri de afaceri;
– cate trei membri pentru fiecare sectiune, respectiv subsectiune, daca este cazul, a competitiei de comunicari stiintifice, respectiv trei / cinci membri pentru faza nationala a competitiei de planuri de afaceri; unul dintre membrii comisiei de jurizare, atat la faza nationala a competitiei de comunicari stiintifice cat si la cea a competitiei de planuri de afaceri unul dintre membri va fi un student de la facultatea gazda, de preferat laureat al Olimpiadei din editii anterioare;
–  cate un secretar la fiecare sectiune a competitiei de comunicari stiintifice, respectiv subsectiune, daca este cazul, respectiv un secretar pentru competitia de planuri de afaceri. Functia de secretar va fi indeplinita de catre un cadru didactic de la facultatea gazda.

Pentru a se evita conflictul de interese in evaluarea lucrarilor se va tine seama ca din comisia de jurizare sa nu faca parte persoane care coordoneaza lucrari inscrise in competitie, precum si ca studentul din comisia de jurizare sa nu aiba lucrare inscrisa in competitie.

Calendarul olimpiadei:

Continutul etapelorPerioada / Termenul(comunicari știintifice licenta)Perioada / Termenul(comunicari stiintifice masterat)Perioada / Termenul(planuri de afaceri)Observatii
Organizarea si derularea fazei locale a competitiei de comunicari stiintifice / competitiei de planuri de afaceriPana la16 maiPana la
11 mai
Pana la24 noiembrieRaspund facultatile membre ale AFER.Postare pe site-urile facultatilor.
Selectia lucrarilor  / comunicarilor / planurilor de afaceri care vor participa la faza nationalaPana la16 maiPana la
11 mai
Pana la24 noiembrieRaspund facultatile membre ale AFER.Completarea „Atestatului” pentru fiecare lucrare / plan de afaceri selectat(a) (Anexa 1  la prezentul Regulament, (a) sau (b)).
Propuneri pentru constituirea comisiilor de jurizare17 mai12 mai25 noiembrieDirectorul executiv al AFER este responsabil cu consultarea facultatilor.Din comisiile de jurizare nu vor putea face parte persoane care coordonează lucrari / planuri de afaceri inscrise in competitie si nici rude sau afini pana la gradul 4 ai acestora si/sau ai studentilor aflati in competitie.
Inscrierea titlului lucrarilor / planurilor de afaceri in competitia nationala si transmiterea electronica a lucrarilor / planurilor de afaceri catre facultatea organizatoare a fazei nationale17 mai12 mai25 noiembrieFacultatile transmit titlul lucrarilor / planurilor de afaceri  selectate catre facultatea organizatoare a fazei nationale, precum si raportul antiplagiat aferent fiecarei/ui lucrari/plan. Lucrarile / planurile de afaceri, respectand conditiile de tehnoredactare cerute de catre organizatori, vor fi transmise acestora (fara a se mentiona cadrul didactic indrumator). Numele cadrului/cadrelor didactic(e) indrumator/indrumatoare va/vor fi transmis(e) doar Directorului executiv al AFER, la contact@afer.ase.ro
Confirmarea acceptului din partea membrilor propusi a face parte din comisiile de jurizare18 mai13 mai26 noiembrieMembrii comisiilor de jurizare transmit electronic, catre Directorul executiv al AFER, „Declaratia” (Anexa 2 la prezentul Regulament, (a) sau (b)), in attach la prezentul mail.
Aprobarea comisiilor de jurizare si transmiterea componenţei acestor comisii către cei implicați22 mai15 mai2 decembrie Se aproba comisiile de catre Consiliul Academic al AFER, la propunerea Directorului executiv.Facultatea gazda organizatoare a fazei nationale este obligata sa pastreze confidentialitatea comisiilor de jurizare pana in momentul inceperii competitiei.Directorul executiv al AFER va asigura transmiterea componentei acestor comisii catre cei implicati, iar facultatile care au propus membri care nu au fost selectati ii vor anunta pe acestia din urma.
Confirmarea acceptarii lucrarilor / comunicarilor / planurilor de afaceri si intocmirea programului competitiei24 mai17 mai2-3 decembrieVa fi verificata conformitatea cu regulile de tehnoredactare, incadrarea in numarul de pagini, respectarea coeficienților de similitudine etc.Vor fi inaintate comisiei de jurizare doar lucrarile / planurile de afaceri care respecta regulile.Răspunde colectivul de organizare de la facultatea gazdă.Sinteza programului se va comunica Directorului executiv al AFER.
Stabilirea devizului de cheltuieli al fazei nationale a competitiei24 mai17 mai3 decembrieDirectorul executiv al AFER va stabili acest deviz împreuna cu facultatea gazda organizatoare a fazei nationale (facultatea gazda).
Transmiterea in format anonomizat a lucrarilor / planurilor de afaceri catre membrii comisiilor de jurizare24 mai17 mai3-4 decembrieFacultatea organizatoare a fazei nationale (facultatea gazda) va transmite lucrarile / planurile de afaceri inscrise in competitie, fara posibilitatea de identificare a afilierii si a autorilor acestora.
Evaluarea conţinutului teoretic si aplicativ al lucrarilor / planurilor de afaceri acceptate in programul fazei nationale a competitiei24 – 31 mai17 – 24 mai3 –
8 decembrie
Membrii comisiilor de jurizare
Desfasurarea fazei nationale a competitiei (1/2/3 zile)4-5 iunie27 – 29 mai10 – 12 decembrieFacultatea organizatoare a fazei naţionale (facultatea gazdă)