| PROIECTE DE CERCETARE | HOME |

Cadrele didactice ale celor doua departamente ale Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori desfasoara activitati de cercetare la nivelul proiectelor obtinute prin competitii organizate la nivel national si international. Finantarea proiectelor de cercetare este asigurata de entitati publice si private.

Proiectele de cercetare derulate prin Academia de Studii Economice din Bucuresti sunt coordonate de Directia Managementul cercetarii si inovarii, care ofera logistica si consultanta si editeaza semestrial Buletinul informativ. 

In Buletinul informativ sunt indicate informatii despre proiectele de cercetare ale departamentelor si centrelor de cercetare de la nivelul ASE Bucuresti.

Rezultatele cercetarii stiintifice ale cadrelor didactice ale celor doua departamente ale facultatii sunt valorificate prin: publicatii pentru scopuri didactice, publicatii stiintifice, transfer de practici prin centre de cercetare. In medie, fiecare cadru didactic are anual cel putin o publicatie sau o realizare didactica sau stiintifica. 

In cadrul Centrului de Cercetari Financiar Monetare CEFIMO al Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori s-au desfasurat 30 de proiecte de cercetare (2008-2013) ale caror rezultate au fost valorificate prin lucrari stiintifice publicate etc. 

Totodata, prin Center for Advanced Research in Finance and Banking – CARFIB s-au derulat 27 de  proiecte de cercetare (2008-2013). 

Situatia centralizata a proiectelor de cercetare derulate de cadrele didactice ale celor doua departamente ale Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, perioada 2007-2013 (selectie)

– Proiecte de cercetare obtinute prin competitii nationale –

Nr.
crt.
Teme de cercetare stiintificaModul de finantarePerioada
derularii
1.Masurarea amplitudinii crizelor si turbulentelor pe piata financiara prin utilizarea unor indici construiti pe baza scarii Richter din seismologie. O aplicatie a principiilor econofizicii Prof. univ.dr. Negrea Bogdan – directorBugetul de stat prin UEFISCSU cod 169 IDEI – PCE – 8352007-2010
2.Sistem integrat pentru evaluarea starii tehnice a hidrogeneratoarelor pentru aplicarea principiului – mentenanta dupa stare si pentru evaluarea gradului de risc pentru stabilirea valorii de asigurare Prof. univ. dr Badea Dumitru – directorCNCSIS PN – II Parteneriate cod 21-069 / PARTENERIATE2007-2010
3.Cercetari privind perfectionarea sistemelor de evaluare a riscului in domeniul financiar-bancar, in concordanta cu normele europene specifice domeniului Prof. univ. dr. Gheorghe Ruxanda – directorcod 1252_CNCSIS_A / 7 GR-22006-2008
4.Un model stocastic de evaluare a anticipatiilor de pe piata financiara la termen: o solutie analitica utilizand transformata Fourier (in curs de derulare) Prof. univ.dr. Negrea Bogdan – directorProiect CNCSIS tip A
cod 402_CNCSIS_A / 6 GR
2008
5.E-Trans Mobility- sistem orientat agent pentru modelarea si optimizarea transportului de persoane  Prof. univ. dr. C. Albu- directorCNCSIS CEEx 116
845-CEEX-M1
2006-2008
6.Eficienta invatamantului universitar in Romania in perspectiva cerintelor educational formative  Prof. univ. dr.  I.Gh. Rosca – directorCNCSIS CEEX 05-D8-66-M12005-2008
7.Studiu privind diagnosticul financiar al intreprinderii in optica anglo-saxona si in optica romaneasca  Prof univ dr Ilie Vasile – directorS.C. SCOP COMPUTERS S.R.L. Bucuresti
cod 55 MEDIU AFACERI
2008-2009
8.Valorificarea si managementul patrimoniului construit in context intercultural Prof univ dr Alexandru Felicia – directorCNCSIS PN II
Parteneriate
cod 92- 119/ PARTENERIATE
2008-2011
9.Crima finaciara si securizarea circuitelor bancare in vederea prevenirii si combaterii spalarii banilor  Prof.univ.dr. Stancu Ion – directorPNCDI II IDEI
347 IDEI – PCE – 822
2007-2010
10.Studiu privind analiza sistemului public si privat de pensii din Romania si implicatiile acestuia in mediul economic si social  Prof.univ.dr. Armeanu Stefan Daniel – directorCod 30 Mediu afaceri2008-2009
11.Modele de analiza economico financiare ale impactului masurilor de reforma in sistemul public de sanatate Prof.univ.dr. Stancu Ion – directorCod 2-CEEX-8-86-M12006-2009
12.Model cultural specific IMM-urilor romanesti in contextul managementului cunoasterii  Prof.univ.dr. Popa Ion – directorPNCDI II PARTENERIATE
Cod proiect: 91-043 / PARTENERIATE
2007-2010
13.Armonizarea calificarilor cu oferta de pregatire a resurselor umane din romania in contextul spatiului european al invatamantului superior pentru asigurarea Euro-carierelor profesionale- EcarruCEEX M III PROMOVARE
Cod proiect: 219-CEEX-M3
(4 faze)
2006-2008
14.Cercetare in vederea stabilirii cailor si programelor de crestere a capacitatii romaniei de implementare a acquis-ului comunitar privind contabilitatea, auditul financiar si guvernanta corporativa  Prof.univ.dr. Manolescu Maria – directorPNCDI II IDEI
Cod proiect: 140 IDEI-795
(4 faze)
2007-2009
15.Diagnosticul financiar al intreprinderii in optica anglo-saxona si in optica romaneasca Prof.univ.dr. Ilie Vasile – directorCod proiect: 55 MEDIU AFACERI2008-2009
16.Tehnici de evaluare colectiva a calificarilor universitare in Romania Prof.univ.dr. Spircu Liliana – directorCod proiect: 91-047/ PARTENERIATE2007-2010
17.Surse de finantare optime pt efectuarea unor investitii si identificarea oportunitatilor de plasare a fondurilor financiare pt piata de capital Prof.univ.dr. Dan Armeanu – directorCod proiect: 19 MEDIU AFACERI2007-2008
18.Realizarea unui studiu privind impactul aderarii Romaniei la UE asupra acordarii ajutoarelor de stat Prof.univ.dr. Mariana Vuta – directorCod proiect: 15 MEDIU AFACERI2007-2008
19.Optimizarea economica si genetica a programelor de ameliorare la ovine in contextul armonizarii europene Prof. dr. Georgeta Vintila- director (Director Proiect ASE – Partener 2)Programul Cercetare de excelenta;
Categoria de proiect: programul 4 –
parteneriate in domeniile prioritare, directia de cercetare 5   cod 52163/2008
2008-2011
20.Dinamica interactiunilor monetar-fiscal în contextul integrarii europene. Rolul formarii anticiparilor Asist. univ. drd. Gabriel Bobeica – directorProiect finantat CNCSIS TD 20072007-2008
21.Dinamica economiei romanesti sub impactul socurilor de politica monetara din Uniunea Europeana Asist.univ. drd. Elena Bojesteanu – directorProiect finantat CNCSIS TD 20072007-2008
22.Portal specializat in educarea si consilierea financiara a publicului consumator de produse si servicii bancare Conf.univ.dr. Adrian Enciu – directorPNCDI Cod proiect: 92- 126/ PARTENERIATE2008-2011
23.Optimizarea procedurilor bancare de garantare si acordare a creditului ipotecar Prof.univ.dr. Teodora Barbu – directorCod proiect: 47 MEDIU AFACERI2008
24.Este investitorul roman incitat sa fie riscolo? Sau despre impactul asimetriei de informatii asupra lichiditatii si volatitlitatii pietei si coeziunea pietelor finanziare europene  Prof. univ.dr. Negrea Bogdan – directorProiect CEEX 5868 CEEX-M2 RESURSE2008-2011
25.Studiul comportamentului investitorilor pe piata de capital si impactul acestuia asupra cresterii economice  Prof.univ.dr. Victor Dragota – directorProiect CEEX 1505-CEEX-ME2008-2011
26.Cercetari privind perfectionarea sistemelor de evaluare a riscului in domeniul financiar-bancar, in concordanta cu normele europene specifice domeniului Prof. univ. dr Gheorghe Ruxanda – directorcod 1252_CNCSIS_A / 7 GR-22008
27.Modele de analiza economica- financiara – a impactului masurilor de reforma in sistemul public de sanatate Prof.univ.dr. Stancu Ion – director2 – CEEX-8-86-M1 Complexe2006-2009
28.Incidenta politicilor fiscale si bugetare asupra sustenabilitatii datoriei publice Lect.univ.dr. Emilia Câmpeanu – directorgrant AT CNCSIS, cod 77, tema nr. 42008-2009
29.Relevanta teoriei de agent pentru alegerea structurii de finantare Prof.univ.dr. Dragotă Ingrid Mihaela- directorGrant tip AT CNCSIS
86-CNCSIS_AT 16 GRT
2008
30.Implicatiile descentralizarii si documentarii serviciilor publice asupra starii financiare a comunitatilor locale din jud Bihor Prof.univ.dr. Tatiana Mosteanu – directorContract cu CJ Bihor2008
31.Cresterea economica, locurile de munca si competitivitatea într-o societate bazata pe cunoastere Prof.univ.dr. Moisa Altar – directorProiect finantat CEEX 2005
cod CEEX 05-D8-24-M1
2008
32.Corelarea politicilor macroeconomice cu cele din domeniul Cercetare-Dezvoltare, Inovare (CDI) in vederea accelerarii procesului de convergenta catre structurile europene Prof.univ.dr. Stancu Ion- directorProiect finantat CEEX 2006
2-CEEX-06-8-75-M1
2006-2009
33.Inovarea si cresterea competitivitatii – vectori fundamentali ai progresului economico-social al României Prof.univ.dr. Moisa Altar – directorProiect finantat PNCDI 2 2007 91-071/Parteneriate2007-2011
34.Impactul asurarea amplitudinii crizelor si turbulentelor pe piata financiara prin utilizarea unor indici construiti pe baza scarii Richter din seismologie. O aplicatie a principiilor econofizicii Prof.univ.dr.  Bogdan Negrea – directorPNCDI 2 Idei ID/835/20072007-2010
35.Oportunitatea adoptarii monedei euro de catre Romania si de catre celelalte noi state membre. O abordare interdisciplinara bazata pe analiza multicriteriala cu masuri non-aditive Prof.univ.dr. Dumitru Ionut – directorPNCDI II IDEI Cod proiect 2640/ IDEI II2009-2012
36.Adecvarea capitalului la riscul operational in contextul hazardului moral Prof.univ.dr. Anghelache Gabriela Victoria – directorPNCDI II IDEI Cod proiect 1808/ IDEI II2009-2012
37.Modelarea influentei trinomului incertitudine-volatilitate-risc asupra dinamicii sistemelor economico-financiare complexe Prof.univ.dr. Altar Moisa – directorPNCDI II IDEI Cod proiect 1863/ IDEI II2009-2012
38.Cai de imbunatatire a sistemului de indicatori utilizati în evaluarea proiectelor de investitii directe Prof. univ. dr. Dragota Victor – directorBugetul de stat prin UEFISCSU
cod 1820/PNCDI / IDEI II
2009-2012
39.Strategii de management financiar integrat la institutiile publice romanesti din subordinea autoritatilor administratiei publice locale in contextul economiei bazate pe cunostinte Lect. univ.dr. Attila Gyorgy- directorPN II Idei 17802009-2012
40.Modelarea si optimizarea strategiei de ajustare fiscala pentru stimularea cresterii economice Prof.univ.dr. Laura  Brasoveanu – directorCNCSIS – PN II
1786/PNCDI II Idei
2009-2012
41.Sistem integrat de analiza multicriteriala eficientei investitiilor pentru exploatarea resurselor regenerabile in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile Prof.univ.dr. Ciobanu Ana Maria – director1807/ IDEI II
PNCDI II IDEI
2009-2012
42.Modelarea factorilor cu impact asupra utilizarii serviciilor bancare electronice Prof. univ. dr Stroe Radu – directorPNCDI 1852/ IDEI II 2009-2012
43.Competitivitate si dinamism financiar inovativ in noua paradigma a mediului antreprenorial romanesc fondat pe valori europenePN-II-ID-PCE-2008-2 cod 1764/20082009-2012
44.Economia conventiilor, retele sociale informale si reforma sistemului de pensii private si asigurari de viata Conf.univ.dr. Dragota Mihaela – directorBugetul de stat prin UEFISCSU cod 1831/ IDEI II2009-2012
45.Studiu privind managementul riscului in cadrul institutiilor financiare nebancare- cazul leasing financiar Prof.univ.dr. Dardac Nicolae – directorCod 6/ Mediu afaceri2009-2011
46.Impactul reducerii creditarii asupra pietei de tamplarie PVC si geam de termopan  Prof.univ.dr. Dedu Vasile – directorcod 24 Mediu afaceri2009-2010
47.Modelarea si optimizarea strategiei de ajustare fiscala pentru stimularea cresterii economice Prof.univ.dr. Laura Obreja Braşoveanu – directorPNCDI 1786/ IDEI II2009-2012
48.Analiza riscului economic si financiar specific sectorului corporativ din tarile emergente Est Europene implicatii asupra deciziei de finantare Prof.univ.dr. Brezeanu Petre – directorPNCDI 1795/ IDEI II2009-2012
49.Evaluarea vulnerabilitatii politicii bugetare din statele membre ale Uniunii Europene în vederea asigurarii sustenabilitatii lor pe termen lung Lect.univ.dr. Stoian Andreea – directorPOSDRU/89/1.5/S/591842010-2013
50.Efectele politicilor fiscale si bugetare asupra economiei  Conf.univ.dr. Emilia Campeanu – directorPOSDRU/89/1.5/S/591842010-2013
51.Perfectionarea instrumentelor bugetare pentru a raspunde provocarilor economice actuale Lect. univ.dr. Attila Gyorgy- directorPN II Idei 178084/27.09.20122012
52.Implicatiile financiare ale relatiilor principal-agent în sectorul public Lect. univ.dr. Attila Gyorgy- directorPOSDRU/89/1.5/S/562872010-2013
53.Ajustarea politicilor bugetare in vederea stimularii cresterii economice Prof.univ.dr. Laura  BrasoveanuPOSDRU/89/1.5/S/591842010-2013
54.Dinamica mecanismelor de ajustare a socurilor macroeconomice. O analiza din perspectiva stabilirii paritatii centrale a cursului de schimb in momentul aderarii la zona euro Lect.univ.dr. Dumitru Ionut – directorPNCDI II RESURSE 43/ TE_3342010-2013
55.Modelarea interconexiunilor dintre sistemul financiar si economia reala utilizand principiile mecanicii statistice Conf.univ.dr. Necula Ciprian – directorPNCDI 76/ PD_5832010-2012

– Proiecte de cercetare obtinute prin competitii internationale –

Nr.
crt.
Teme de cercetare stiintificaModul de finantarePerioada
derularii
1.Fiscal sustainability within the EU area. Empirical evidence for old membersd and new comers Lect.univ.dr. Stoian Andreea – principal investigator
Lect.univ.dr. Campeanu Emilia Mioara – principal investigator
CERGE-EI RRC 2009-2010
2.City Size Distribution Dynamics in Transition Economies: A Cross-Country Investigation Conf.univ.dr. Necula Ciprian –directorCERGE-EI IRC2009-2010
3.Macroeconomic Implications of Population Ageing and Pension Reform in Romania Conf.univ.dr. Necula Ciprian –directorCERGE-EI RRC X2010-2011
4.Foreign Bank Participation and Fiscal Burden Sharing in Cross Border Banking Crises: As Assessment for Eastern European Countries Lect.univ.dr. Radu Alina Nicoleta – directorCERGE-EI RRC XI2011-2012
5.The Study of Fiscal Vulnerability: Empirical Evidence for European Union Countries Lect.univ.dr. Stoian Andreea – principal investigatorCERGE-EI RRC XIV2014

Pentru detalii privind proiectele de cercetare derulate prin ASE Bucuresti:  http://www.dce.ase.ro/