| ADMITERE LICENȚĂ | HOME |

CONSULTĂ ÎN PERMANENŢĂ SITE-UL ADMITERII LA LICENŢĂ 2024
https://ase.ro/admitere/licenta/

ÎNSCRIERI: 12 – 19 iulie 2024

Calendarul admiterii
Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de licență pentru anul universitar 2024-2025 după forma de învățământ aleasă:
Învăţământ cu frecvenţă
Învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă

Oferta de locuri
Cifra de școlarizare propusă pentru anul universitar 2024 – 2025 în funcție de forma de învățământ aleasă:
Învăţământ cu frecvenţă
Învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă