| STAGII DE PREDARE ERASMUS+ | HOME |

Pentru a contribui activ la procesul de internationalizare al universitatii, precum si pentru a facilita vizibilitatea internationala a cadrelor didactice ale facultatii, schimbul de bune practici în demersul educational, facultatea FABBV are permanent în vedere initierea de acorduri de predare ERASMUS+ cu universitati renumite din Europa, ale caror programe de studii sunt compatibile cu specializarea facultatii noastre.

Oferta de mobilitati de predare ERASMUS+ pentru cadrele didactice ale FABBV
Nr.crt.Universitatea gazdaNr. CD
prevazute de acord
Perioada maxima alocata
stagiului de predare
1.University of Macedonia, Salonic, GRECIA15 zile
2.Cracow University of Economics, Cracovia, POLONIA15 zile
3.University of Economics in Katowice, POLONIA15 zile
4.Poznan University of Economics and Business, POLONIA25 zile
5.Universitat Bielefeld, GERMANIA15 zile
6.University Akureyri, ISLANDA15 zile
7.University of Pardubice, CEHIA25 zile
8.Technical University of Ostrava, CEHIA25 zile
9.Universite Catholique de Lille, FRANTA25 zile
10.Universite de Bordeaux, FRANTA45 zile
11.Universidad Complutense de Madrid, SPANIA215 zile
12.University of National and World Economy, Sofia, BULGARIA35 zile
13.University of Dubrovnik, CROATIA35 zile
14.Universita degli Studi di Firenze, ITALIA25 zile
15.The University Magna Graecia of Catanzaro, ITALIA25 zile
16.University of Luxembourg, LUXEMBOURG15 zile