| CENTRE DE CERCETARE | HOME |

În prezent, corpul profesoral al Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori îţi desfasoară activitaţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în cadrul celor două centre de cercetare ale facultăţii:

Centrul de Cercetari Financiar-Monetare (CEFIMO) – Director Prof.univ.dr. Andreea Stoian (http://www.cefimo.ase.ro);


Center for Advanced Research in Finance and Banking (CARFIB) – Director Prof.univ.dr. Ciprian Necula (http://www.dofin.ase.ro/carfib/).

La nivelul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori s-a constituit (în anul 2000) Centrul de Cercetări Financiar-Monetare (CEFIMO) pe baza Laboratorului de modelare financiară, preluând locaţia şi dotările acestui laborator ţi având ca membrii 28 de cadre didactice de la Catedrele Finanţe, Monedă, Cibernetică Economică şi Statistică.

Preocupările ştiintifice ale membrilor CEFIMO sunt axate pe urmatoarele direcţii tematice:
Fiscalitatea şi rolul ei în creşterea economică;
Finanţe corporative în contextul condiţiilor de criză şi de relansare a activităţii economice;
Evoluţia pieţelor de capital generate de criza economico-financiară.

Direcţiile tematice de cercetare ştiinţifică au fost extinse şi au devenit suport pentru un alt centru de cercetare creat la nivelul facultăţii FABBV în anul 2009 Center for Advanced Research in Finance and Banking (CARFIB).

Astfel, au fost avute în vedere urmatoarele direcţii:
Microeconomie financiar-bancară;
Macroeconomie financiar-monetară;
Pieţe de capital;
Finanţe internaţionale;
Econometrie financiar-bancară.