| ADMITERE MASTERAT | HOME |

SITE-UL ADMITERII LA MASTERAT 2023 – sesiunea SEPTEMBRIE:
https://admitere.ase.ro/masterat-2023/index-septembrie.asp

ÎNSCRIERI: 1 – 4 septembrie
(luni, 4 septembrie, până la ora 1400)

Programe universitare de masterat:

Bănci şi asigurăriprezentare program www.bancas.ase.ro
Finanţe şi bănci – DOFINprezentare programwww.dofin.ase.ro
Finanţe corporativeprezentare programfinantecorporative.ase.ro
Fiscalitateprezentare programfiscalitate.ase.ro
Management financiar şi investiţiiprezentare programdafi.ase.ro
Finanţe aplicate/Master of Applied Finance
(în limba engleză)
prezentare programmaf.ase.ro 

Întrebări frecvente:

1. Pot să mă înscriu la programe de masterat organizate de facultăți diferite din cadrul ASE?

În cadrul sesiunii de admitere iulie 2023, un candidat se poate înscrie la o singură facultate din ASE.

2. În cadrul Facultății FABBV pot opta pentru mai multe programe de masterat?

Un candidat poate depune una sau mai multe optiuni pentru programele de masterat ale Facultății FABBV (orice variantă între un minim program de masterat și maxim toate programele de masterat fiind posibilă).

3. Care este modalitatea de calcul al punctajului de admitere/mediei generale de admitere?

Punctajul de admitere care se transformă apoi în medie de admitere (prin împărțirea punctajului la 10) este folosit la ierarhizarea candidaților în vederea stabilirii rezultatelor admiterii.
Punctajul maxim de admitere este 100, iar formula de calcul al acestuia este 6 x Media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență + 4 x punctajul obținut la proba de specialitate.
Proba de specialitate constă
într-un examen scris tip grilă în cazul programelor de masterat Bănci și Asigurări, Finanțe și bănci – DOFIN, Finanțe corporative, Fiscalitate, Management financiar și investiții, examenul fiind unic indiferent de programele pentru care s-a optat sau numărul lor
sau
într-un interviu de specialitate (sub forma unui examen oral) în cazul în care s-a optat pentru programul de masterat Finanțe Aplicate / Master of Applied Finance.
Pentru programul de masterat Finanțe Aplicate / Master of Applied Finance, mai puțin candidații care fac dovada deținerii unui certificat de competență longvistică (Anexa 5 din Regulamentul de admitere) sau au absolvit programul de licență în limba engleză, se va susține și o probă de competență lingvistică sub formă de interviu, notată cu Admis/Respins.

4. Dacă optez pentru un program de masterat unde examenul de specialitate se susține sub forma de test-grilă, pot opta si pentru programele de masterat în cazul cărora examenul de specialitate se desfășoară pe baza unui interviu?

Desigur. Modalitatea de desfășurare a probelor de admitere nu influențează posibilitatea de a opta pentru oricare dintre programele de masterat ale Facultății FABBV sau pentru orice combinație de programe de masterat aferente unei facultăți.
În cazul în care ai optat atât pentru programe de masterat pentru care proba de admitere constă într-un test grilă, cât și pentru programe de masterat pentru care proba de specialitate se susține sub forma unui interviu de specialitate, punctajul la testul grilă se va lua în calcul pentru determinarea punctajului general de admitere pentru programele pentru care trebuie susținut acest test, iar punctajul la interviul/interviurile de specialitate se va lua în calcul pentru programele de masterat unde trebuie susținut interviul.

5. Câte probe de concurs voi susține în funcție de numărul programelor de masterat pentru care am optat?

Numărul probelor de concurs diferă în funcție de opțiunile dumneavoastră.
Indiferent de câte opțiuni alegeți dintre programele de masterat: Bănci și Asigurări, Finanțe și bănci – DOFIN, Finanțe corporative, Fiscalitate, Management financiar și investiții veți susține o singură probă de concurs, respectiv examenul grilă (tematica de concurs este FIN 1 din Regulamentul de admitere).
Dacă alegeți doar programul de masterat Finanțe Aplicate / Master of Applied Finance, veți susține doar interviul de specialitate (tematica de concurs este FIN 2 din regulamentul de admitere). În acest caz, pentru a vă putea califica în vederea susținerii interviului de specialitate trebuie să fiți declarat Admis la interviul de competență lingvistică sau să fiți exceptat de acest interviu prin echivalare.
În cazul în care optați pentru unul sau mai multe din programele de masterat masterat Bănci și Asigurări, Finanțe și bănci – DOFIN, Finanțe corporative, Fiscalitate, Management financiar și investiții și optați și pentru programul de masterat Finanțe Aplicate / Master of Applied Finance (indiferent de numărul de opțiuni și de ordinea opțiunilor) veți susține atât examenul grilă, cât și interviul de specialitate.

6. Dacă am optat pentru unul sau mai multe programe de masterat unde examenul de specialitate se desfășoară sub forma testului-grilă și unul sau mai multe programe de masterat unde examenul de specialitate constă într-un interviu și nu particip la una dintre evaluări, rămân în competiție?

În această situație:
– neparticiparea la examenul grilă și participarea la interviul de specialitate vă va scoate din concurs pentru ocuparea unui loc la programele de masterat pentru care punctajul de admitere se calculează și pe baza testului grilă, rămânând în concurs pentru programele de masterat unde punctajul de admitere se calculează și pe baza interviului de specialitate
– neparticiparea la interviul de specialitate și participarea la examenul grilă vă va scoate din concurs pentru ocuparea unui loc doar în cadrul programelor de masterat pentru care punctajul de admitere se calculează pe baza interviului de specialitate, rămânând în concurs pentru programele de masterat unde punctajul de admitere se calculează și pe testului grilă

7. Înscrierea la concursul de admitere la programul de studii universitare de masterat se realizează fizic sau online? Care este perioada de înscriere?

Înscrierea la concursul de admitere pentru programele de studii de masterat, sesiunea iulie 2023, se realizeză exclusiv online în perioada 20-24 iulie 2023.

8. Examenul de specialitate desfășurat sub forma testului-grilă /interviului se realizează fizic sau online?

Examenul de specialitate desfășurat sub forma testului-grilă /interviului de specialitate se desfășoară cu prezența fizică a candidatului în sala de examinare, indiferent de programul/programele de masterat din oferta educațională a FABBV pentru care ați optat.
În cazul programului de masterat Finanțe Aplicate / Master of Applied Finance, doar interviul de competență lingvistică (în cazul candidaților care nu și-l pot echivala) se desfășoară online.

9. Care au fost mediile de admitere minime și maxime aferente concursului de admitere 2022?
Program de masterat Media maximă
Buget
Media minimă
Buget
Media maximă Taxă Media minimă Taxă
Bănci și asigurări9,767,498,336,16
Finanțe și bănci – DOFIN9,886,088,739,73
Finanțe corporative9,767,457,136,03
Fiscalitate9,647,188,267,06
Management financiar și investiții9,767,108,446,43
10. Dacă am fost înmatriculat/sunt înmatriculat la un program de masterat și am beneficiat de loc finanțat de la buget, pot susține concursul de admitere pentru un program de masterat pentru locurile cu taxă?

Da, înscrierea la programele de masterat se poate face doar pentru locurile cu taxă.

11. Daca am fost înmatriculat/sunt înmatriculat la un program de masterat pot candida pe unul dintre locurile finanțate de la buget?

Pentru a candida pentru locurile finanțate de la buget trebuie să nu fi beneficiat de finanțare de la buget pentru un alt program de masterat.

12. Cum se vor desfășura activitățile didactice la programele de masterat și care este intervalul orar de programare a activităților?

În general, activitățile didactice se desfășoară de luni până vineri în intervalul orar 18-21

13. Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a mă putea înscrie la concursul de admitere pentru programele de studii unversitare de masterat?

La concursul de admitere au dreptul să participe absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență, cu condiția ca acesta să fi fost acreditat sau autorizat să funcționeze provizoriu.

Pentru mai multe informatii consultați:
https://admitere.ase.ro/masterat-2023/index-septembrie.asp

Subiecte date la ADMITERE
– Programe în limba română 2019, 2020, 2021, 2022

Biblioteca ASE asigură materialul bibliografic digital pentru examenul de admitere la programele de Master, sesiunea 2023, conform tematicii și bibliografiei de concurs, pentru publicaţiile şi resursele disponibile în colecţiile bibliotecii.
Candidații solicită bibliografia la adresa de e-mail admiteremaster2023@biblioteca.ase.ro precizând facultatea şi codul programului de master.
Studenții ASE vor transmite solicitarea de pe adresa de e-mail instituțional. 
În cazul candidaților utilizatori externi ai Bibliotecii ASE, materialul bibliografic se va elibera în baza unui permis de bibliotecă valabil.
Materialul se va disponibiliza în format electronic pe adresa de e-mail furnizată de către candidat sau poate fi consultat în format tipărit în sălile de lectură ale bibliotecii.

Detalii suplimentare 
Biblioteca ASE; Birou Permise (sala 0216); Tel. 021 319 19 00/01 interior 226
WEB www.biblioteca.ase.ro, https://library.ase.ro
Contact contact@biblioteca.ase.ro