| MOBILITĂȚI DE PRACTICĂ ERASMUS+ | HOME |

Beneficiari: studenți ai ASE – FABBV (care au finalizat minimum 2 semestre de studii, indiferent de ciclul de studii, anul de studii) sau absolvenți (imediat după absolvirea unui program de studii).

Organizații de primire: orice instituție conformă cu cerințele din Ghidul pentru practica de specialitate pentru studenţii facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, situată într-o țară participantă la program, cu excepția instituțiilor europene.

Perioada de mobilitate: minimum 2 luni, maximum 12 luni/ciclu de studii.

Finanțare:
700 Euro/lună pentru mobilități în următoarele țări: AUSTRIA, BELGIA, CEHIA, CIPRU, CROATIA, DANEMARCA, FINLANDA, FRANTA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ISLANDA, ITALIA, LIECHTENSTEIN, LUXEMBURG, MAREA BRITANIE, NORVEGIA, OLANDA, PORTUGALIA, SLOVENIA, SPANIA, SUEDIA, TURCIA.
650 Euro/lună pentru mobilități în: BULGARIA, ESTONIA, LETONIA, LITUANIA, FYR MACEDONIA, MALTA, POLONIA, SLOVACIA, UNGARIA.

Finanțarea este destinată acoperirii parțiale a cheltuielilor de transport, cazare și subzistență pe parcursul mobilității. Sunt acceptate contribuții din partea organizației de primire, cu condiția să nu reprezinte salariu.
Plata finanțării: 80% la începutul mobilității, 20% după finalizarea mobilității și depunerea documentelor de raportare.

PAȘI de urmat de către studenți:
1. Citesc cerințele Ghidului pentru practica de specialitate pentru studenţii facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
2. Identifică un partener de practică care respectă condițiile din ghidul de practică, accesând în principal platformele menționate anterior și îl contactează pe acesta pentru a primi acceptul desfășurării stagiului de practică;
3. După primirea acordului de la partenerul de practică, completează documentul intitulat Learning Agreement for Traineeships (section to be completed BEFORE THE MOBILITY), transmit partenerului de practică documentul pentru a fi completat și de către acesta;
4. După completarea agreement-ului și semnarea acestuia la nivelul FABBV (de către Decan), întocmesc dosarul de finanțare conform celor precizate de către Biroul de Relații Internaționale din ASE și îl depun la Biroul de Relații Internaționale din ASE (sala 0132 – 0133).
5. La întoarcerea din stagiul de practică depun la Biroul de Relații Internaționale din ASE documentul intitulat Learning Agreement for Traineeships semnat de toate parțile, respectiv vor completa o serie de documente suplimentare conform solicitării Biroul de Relații Internaționale din ASE;
6. La evaluarea stagiului de practică (în cazul studenților pentru care stagiul de practică este obligatoriu – studenții înscriși în anul I de studii, ciclul licență, an universitar 2016/2017 care vor desfășura stagiul după data de 01 iulie 2017; studenții înscriși în anul II de studii,ciclul licență și masterat, an universitar 2016/2017 care vor desfășura stagiul până la finalul perioadei destinate activităților didactice din anul universitar 2016/2017), în cadrul colocviului de la disciplina ”Practica de specialitate” prezintă documentele specificate în Anexa nr. 8 la Ghidului pentru practica de specialitate pentru studenţii facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, astfel:

Convenția cadru și Portofoliul de practică (anexă la Convenția cadru) – Learning Agreement for Traineeships (section to be completed BEFORE THE MOBILITY);
Adeverința de practică – Learning Agreement for Traineeships (section to be completed AFTER THE MOBILITY);
Caietul de practică;
Proiectul de practică.

Informații suplimentare referitoare la programul ERASMUS sunt disponibile aici…
Persoană de contact FABBV: Conf.univ.dr. Georgiana Camelia CRETAN – Prodecan responsabil cu mediul economico-social și viața studențească
Sala: 3102B, E-mail: georgiana.cretan@fin.ase.ro