| DEPARTAMENTE FACULTATE | HOME |

Departamentul Finante are ca principal scop asigurarea pregatirii academice pentru viitorii specialisti in economie in domeniul Finantelor. Principalele domenii abordate sunt cele ale finantelor corporative, finantelor publice, asigurarilor si pietelor financiare. Pregatirea la nivelul Departamentului Finante implica, pe langa activitatea de predare, si pe cele de cercetare stiintifica si de consultanta pentru intreprinderile din economia reala, mizandu-se in permanenta pe relatia de parteneriat intre studenti si cadrele didactice.

Inca din anul 1913, nivelul academic ridicat al disciplinelor predate este asigurat prin intermediul cadrelor didactice proprii care beneficiaza de o bogata experienta teoretica si practica in domeniul financiar, dovedita prin numeroasele publicatii, precum si prin contractele de cercetare derulate. Avand ca preocupare permanenta formarea de specialisti valorosi, cadrele didactice ale catedrei pun la dispozitia studentilor materiale didactice moderne, precum si materiale de specialitate sub forma tratatelor si manualelor, a articolelor stiintifice, precum si a notelor de curs si de seminar.

Avand ca scop si contributia la fundamentarea si aplicarea unor politici economice, cadrele didactice participa in diferite colective de cercetare, precum si direct in economia reala, in calitate de specialisti. 

Director Departament Finanţe
Conf.univ.dr. Lucian ŢÂŢU
Sala: 3107

Departamentul Moneda si Banci desfasoara activitate didactica si de cercetare în domeniul monetar (având în vedere problematica deosebit de ampla a activitatii bancare, atât în planul operatiunilor propriu-zise, dar si al gestionarii riscurilor si performantelor bancare), valutar si al pietei de capital – domenii de mare interes si atractivitate pentru studentii Academiei de Studii Economice.

Colectivul Departamentului Moneda si Banci desfasoara, de asemenea, activitati de predare si seminarizare la nivelul tuturor facultatilor din cadrul Academiei, disciplinele predate reprezentând elemente de baza în pregatirea oricarui economist. Pot fi mentionate preocuparile constante ale membrilor acestuia pentru elaborarea unor materiale didactice adecvate procesului modern de învatamânt.

In planul activitatii de cercetare stiintifica, acesta a vizat noi abordari teoretice ale domeniului financiar-monetar, abordari ce s-au concretizat în studii, unele dintre acestea fiind incluse în programe de cercetare cu finantare internationala.

Director Departament Monedă şi Bănci
Prof.univ.dr. Bogdan Cristian NEGREA
Sala: 3209