| PROGRAME DE LICENȚĂ | HOME |

Specializări

Facultatea Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori şi-a conturat bine locul în cadrul învăţământului universitar economic, fiind recunoscută atât în plan naţional, cât şi internaţional. 

Adoptarea prevederilor Convenţiei de la Bologna a adus modificări curriculare şi la nivelul Facultăţii Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori care să asigure viitorilor finanţişti o pregătire de bază în cadrul acestui domeniu vast al finanţelor publice şi a celor corporative, al asigurărilor, al instituţiilor de credit şi al pieţelor de capital. 

Domeniul de licenţă: FINANŢE
Specializarea: FINANŢE BĂNCI

PROGRAME DE LICENȚĂ

Planuri de învățământ – consultați aici…

Fișe de disciplină – consultați aici…

Tutorat an universitar 2022-2023 – consultați aici…

Finanțe și bănciÎnvățământ cu frecvență
Finanțe și bănci (în limba engleză)Învățământ cu frecvență
Finanțe și bănciÎnvățământ la distanță
Finanțe și bănci (la Buzău)Învățământ la distanță