| CONCURSURI PENTRU CERCETARE | HOME |

Concursul Costin Murgescu 2023, editia a XII-a (concurs adresat studentilor de la master si doctorat)

Concursul presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. Înscrierea până la 31 iulie 2023
Documentele necesare înscrierii se transmit la adresa costinmurgescucontest@fgdb.ro:
– Paşaport sau carte de identitate care să ateste cetăţenia româna (scan);
– Dovada înscrierii la o universitate (scan);
– Formular de înscriere la concurs și informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (ambele documente vor fi completate și semnate de către student);
– O pagină de rezumat a eseului (titlul nu poate fi schimbat după termenul limită de înscriere).

2. Trasmiterea lucrarilor până la 15 octombrie 2023. În această etapă se transmit electronic eseurile la aceeași adresă electronică.

Premiul concursului “Costin Murgescu” este în valoare de 3000 euro (echivalent lei, valoare netă), juriul putând acorda suplimentar mențiuni, în funcție de noutatea ideii, originalitatea temei sau a perspectivei abordate.

Concursul dorește să ofere o șansă de afirmare tinerilor români care cercetează evoluțiile socio-economice si politice contemporane, indiferent carei școli de gândire aparțin și să îi promoveze în rândul specialiștilor de valoare.

Informații suplimentare și mereu actualizate găsiți pe pagina web dedicată:
 https://www.fgdb.ro/pagini/concursul-costin-murgescu .

Afiș concurs…