| CONCURSURI PENTRU CERCETARE | HOME |

Ediția a XI-a a concursului „Costin Murgescu” pentru cercetare
Ediția a XI-a a concursului „Costin Murgescu” pentru cercetare este organizata de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare în colaborare cu Asociația Facultăților de Economie din România (AFER). Cu aceasta ocazie va invitam sa va inscrieti pana pe 15 septembrie 2022.
Lucrările finale se transmit până la data de 15 octombrie 2022.

Concursul presupune parcurgerea următoarelor etape:
Inscrierea până la data de 15 septembrie 2022.
Transmiterea eseului până la data de 15 octombrie 2022În această etapă se transmit electronic eseurile la aceeași adresă electronică.
– Festivitatea de decernare a premiului care va fi anunțată prin intermediul paginii oficiale a FGDB www.fgdb.ro

Documentele necesare înscrierii se transmit la adresa costinmurgescucontest@fgdb.ro:
– Paşaport sau carte de identitate care să ateste cetăţenia româna (scan);
– Dovada înscrierii la o universitate (scan);
– Formular de înscriere la concurs și informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca documentele de aici); ambele documente vor fi completate și semnate de către student;
– O pagină de rezumat a eseului (titlul nu poate fi schimbat după termenul limită de înscriere).

Concursul dorește să ofere o șansă de afirmare tinerilor români care cercetează evoluțiile socio-economice și politice contemporane, indiferent cărei școli de gândire aparțin și să îi promoveze în rândul specialiștilor de valoare.

Premiul concursului „Costin Murgescu” este în valoare de 3000 euro, juriul putând acorda suplimentar mențiuni, în funcție de noutatea ideii, originalitatea temei sau a perspectivei abordate.

Eseurile vor fi redactate în limba engleză sau română, iar evaluarea acestora va avea în vedere noutatea și originalitatea temei sau a perspectivei abordate, dar va pune accent și pe clădirea argumentației și stilul redactării.

Pentru o informare cat mai buna va rugam sa cititi Regulamentul și condițiile de participare disponibile la: https://www.fgdb.ro/pagini/concursul-costin-murgescu .

Forumul Național al Economiștilor din România (FNER2022)
Întrucât pe 23 noiembrie 2022 se organizeaza o nouă ediție a Forumului Național al Economiștilor din România (FNER2022), care în acest an dedicat la nivel european tineretului va fi organizat cu prezența studenților din cadrul facultăților membre AFER și va fi axat în jurul conceptului de Competențe, ocazie cu care studenții vor fi invitați să își prezinte opiniile sub forma unor lucrări ancorate în cadrul tematic, vă propunem să îi încurajați să participe cu lucrări atât la concursul „Costin Murgescu” cât și la FNER2022, abordând teme precum:
– analiza corelației dintre parcursul profesional al absolvenților și competențele obținute în programele de studii (ale universității/facultății);
– formarea competențelor necesare pe piața muncii / pentru o carieră în domeniul cercetare-inovare / pentru antreprenoriat, prin intermediul disciplinelor din planul de învățământ; analiza disciplinelor din punctul de vedere al conținutului și structurii (teoretic/aplicativ) și al contribuției acestora la formarea competențelor menționate anterior;
– identificarea competențelor necesare pe piața muncii din perspectiva relației angajatori-tineri absolvenți;
– cerințele companiilor și capacitatea universităților/facultăților de a forma viitori angajați, in contextul pandemiei de COVID-19;
– competențele digitale / transversale necesare viitorilor economiști;
– adaptarea curriculei în vederea asigurării de competențe în concordanță cu cerințele mediului economico-social, economia globală și cu evoluția societății digitale (noi meserii, oportunități în IT, agricultură, energie, servicii suport pentru companii etc.);
– tendințele în dezvoltarea tehnologică/dezvoltarea economiei/dezvoltarea durabilă și estimarea cererii pentru diferitele categorii de competențe;
– identificarea nevoilor transversale de pe piața muncii;
– egalitatea de gen și reprezentativitate pe piața muncii;
– proiecte inovative cu implicarea actorilor locali/regionali/naționali, transfer tehnologic dinspre mediul academic spre mediul de afaceri.

Astfel, în plus față de participarea la concurs, studenții vor avea oportunitatea de a-și prezenta lucrările concepute pe baza temelor de cercetare propuse mai sus, la Forumul Național al Economiștilor din România, unde împreună cu cadre didactice și reprezentanți ai mediului de afaceri vom discuta despre competențele necesare absolvenților pentru piața muncii, pentru cercetare – inovare, respectiv antreprenoriat.

Luăm în considerare publicarea unui volum cu cele mai valoroase contribuții.