| PRACTICĂ, INTERNSHIP ȘI LOCURI DE MUNCĂ 2020-2021 | HOME |

SITUAȚIE PRACTICĂ LA DATA de 19 februarie 2021

CENTRALIZATOARE PRACTICĂ (postate pe site până la 1..3.2021)
Centralizator practică MASTERAT
Centralizator practică LICENȚĂ – IF
Centralizator practica LICENȚĂ – ID

Documentele Excel cuprind rezoluțiile acordate pentru documentele (convenții de practică – licență și masterat și adeverința de angajat- masterat) depuse de către studenți până la data de 19 februarie 2021, cu urmatoarele excepții:
1. documentele depuse în format fizic la secretariatul FABBV după data de 1 februarie 2021;
2. documentele depuse pentru practică la MFP. Pentru practica la MFP lista studenților admiși va fi afișată pe 1 martie 2021, după ora 16.00.
Situația nu face referire la studenții înscriși in proiectul de practica POCU – pentru aceștia activitatea de semnare a convențiilor fiind administrată prin proiectul POCU.

CODIFICARE culori în document MASTERAT:
– cu culoarea portocaliu sunt marcate câmpurile pentru studenții care nu au depus niciun document  pentru practica pana la 19 februarie 2021;
– cu culoarea verde  sunt marcate câmpurile pentru studenții care au conventiile de practica semnate;
– cu culoarea alb sunt marcate  câmpurile pentru studenții care au primit aprobarea pentru echivalarea stagiului de practică cu activitatea de la locul de muncă.

  CODIFICARE culori în document LICENTA IF :  
–  cu culoarea verde  sunt marcate câmpurile pentru studenții care au conventiile de practica semnate;
– cu culoarea alb si fără comentarii în secțiunea observații sunt marcate câmpurile pentru studenții care  nu au depus documente pentru practicî până la data de 19 februarie 2021;
– cu culoarea alb și cu comentarii în secțiunea observații sunt marcate câmpurile pentru studenții care au depus documente pentru practică dar acestea trebuie refacute conform recomandărilor din secțiunea observații;
 
CODIFICARE culori în document LICENTA ID și anul III IF si ID:    
–  cu culoarea portocaliu sunt marcate câmpurile pentru studenții care nu au depus niciun document  pentru practică până la 19 februarie 2021;
– cu culoarea verde  sunt marcate câmpurile pentru studenții care au convențiile de practică semnate;
– cu culoarea alb și cu comentarii în secțiunea observații sunt marcate câmpurile pentru studenții care au depus documente pentru practică dar acestea trebuie refacute conform recomandărilor din secțiunea observații;

MODIFICĂRI PROCEDURA DE SEMNARE A CONVENȚIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 (valabil începând cu 19 februarie 2021)
Având în vedere Procedura privind Încheierea convențiilor de practică ale studentilor ASE, aprobată în data de 19 februarie 2021, convențiile de practică vor fi întocmite și transmise potrivit celor mentionate în Extras din procedură.


Convențiile de practică (licență și masterat) și documentele justificative pentru echivalarea stagiului de practică pentru studenții de la masterat se depun online, prin e-mail, la secretariat@fin.ase.ro, iar în cazuri excepționale in care studentul are nevoie de convenție în format fizic aceasta se va depune, în 3 exemplare originale, la secretariatul FABBV.

In atenţia studenţilor anului 2 licenţă ţi anului 2 masterat: Vă rugăm să cititi cu atenţie ghidul de practică înainte de a realiza orice demers pentru derularea stagiului de practică. Respectarea prevederilor ghidului este obligatorie.
Convenţia de practică se va depune la secretariatul FABBV, în vederea verificării şi semnării, înainte de a demara stagiul de practică, dar NU mai târziu de 17 decembrie 2020!
Studenţii angajaţi care doresc să echivaleze stagiul de practică cu perioadele lucrate vor consulta anexa 7 a ghidului. Termenul de depunere, la secretariatul FABBV, a adeverinţei de angajat pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru echivalarea stagiului de practică cu perioadele lucrate este 17 decembrie 2020.
Studenţii angajaţi, la programele de licenţă, vor încheia o convenţie de practică, iar la art.4, alin.1 vor bifa caseta ” Se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrarii în muncă a elevilor şi studenţilor”.

Oferte practică

Apa NovaDacă ești interesat să îţi desfăşori stagiul de practică în cadrul departamentului Financiar al companiei Veolia – Apa Nova, poţi aplica trimiţând un e-mail aici: ro.anb.recrutare@veolia.com. Studenții interesați vor ataşa şi un CV, menţionând că sunt studenţi în anul 2 (licență sau masterat) la FABBV şi că doresc să aplice pentru un stagiu de practică/internship.
BRDEști student în anul II de studii, ciclul licență, la FABBV și ești interesat de desfășurarea unui stagiul de practică la BRD GSG , atunci înscrie-te , completând formularul de aici… până Vineri, 16 aprilie 2021, ora 22:00.
Deloitte Internship – introducere în Audit
Puteţi să vă inscrieţi depunând un CV la adresa de mail ipauna@deloittece.com până la data de 4 noiembrie 2020. Detalii…

Internship în cadrul departamentului de Taxe
Programul va începe pe 15 februarie 2021, este part-time și va dura 5 luni. Se adresează studenților în anul 3 de facultate și masteranzilor. Detalii…
Investment BankingCăutam o persoană motivă și pasionată de domeniul financiar care să facă parte din echipa de Investment Banking.
Programul de internship se va derula pe o perioada intre 3 si 6 luni. Pentru mai multe detalii: Intern – Investment Banking – Bucuresti | BT Capital Partners
Ministerul Finațelor PubliceOportunitate de a desfășura stagiul de practică la Ministerul Finanțelor Publice, în perioada martie-mai 2021.
PASUL 1: Studenții interesați vor completa formularul de înscriere, disponibil aici, până la data de 10 februarie 2021, ora 12.00.
PASUL 2: Studenții vor depune la secretariatul facultății de care aparțin convenția cadru MFP-ASE și Anexa nr 1 la Convenția cadru – Portofoliul de practică, în 3 exemplare fiecare, cu semnatura studentului pe convenție și portofoliu (documente afișate, în format editabil, în același loc cu acest formular) – în atașament, completate cu datele proprii (vezi secțiunea student/masterand), alături de un CV în format Europass și Copia CI, până la data de 10 februarie 2021, ora 12.00
Important…
OscarCăutăm 4 studenți cu pasiune pentru domeniile financiar și contabilitate. 
Trimite CV-ul tău până la data de 25.06.2021 la adresa de email hr@oscars.ro. Detalii…
RightClick SolutionsCompania RightClick Solutions – o companie de software development ale cărei aplicații sunt dedicate Băncilor de Invesții și de Retail desfășoară un program de Internship dedicat studenților sau absolvenților FABBV. Detalii…
P&G Stagiul de Practică 2021 este dedicat studenților din anul II de studiu.  Detalii…
Pozițiile deschise pentru care studenții pot aplica le puteți consulta aici… 

P&G are următoarele poziții deschise la care pot aplica studenții FABBV de la programele de studii universitare de licență (anul III) și masterat.
Brand Management Internship ; Sales – Market Strategy & Planning Trainee ; Junior Finance & Accounting Manager ; Supply Chain Junior Manager ; Key Account Manager
Pentru cele mai multe poziţii deschise nu se cere experienţă anterioară şi toate internship-urile sunt plătite.
Schlumberger Compania Schlumberger deschide pentru studenţii pasionaţi de domeniul financiar 10 poziţii de Internship Program – Finance. Detalii…

Oportunităţi Schlumberger – Internship Financedestinat studenţilor din anul 3 respectiv studenţilor de la programele de masterat. Detalii şi înscrieri aici…
UniCredit BankAplică acum pentru programul de internship de la UniCredit Bank. Detalii…