| GRUPE | HOME |

Orice solicitare de mutare din grupă se transmite pe adresa de email a secretariatului FABBV (secretariat@fin.ase.ro) în perioada 26 – 28 septembrie 2022.