Mobilitati de studii ERASMUS+

Studenții înmatriculați la programele de studii ale FABBV au posibilitatea de a aplica pentru un grant ERASMUS+, în vederea obținerii de finanțare pentru efectuarea unui stagiu de studii în cadrul unei universități străine partenere, cu care a fost încheiat un acord de cooperare bilaterală. În acest sens, facultatea FABBV a inițiat o serie de acorduri ERASMUS+ cu universități renumite din Europa, ale căror programe de studii sunt compatibile cu specializarea facultății noastre. În plus, studenții FABBV pot opta și pentru efectuarea stagiului de studii în cadrul unei universități străine cu care există un acord inițiat de ASE/altă facultate, verificând în prealabil ca planul de învățământ al universității-gazdă să conțină discipline similare celor din planul de învățământ al FABBV. 

 

Ce beneficii vă oferă stagiile de studii ERASMUS+ ?

Argumentele au în vedere consolidarea pregătirii academice, facilitarea dezvoltării unei cariere profesionale cu expunere națională și internațională, dar și considerente ce țin de dezvoltarea personală:

 oportunitatea de a studia timp de un semestru sau un an universitar în cadrul unei universități-gazdă prestigioase
 expunerea la o mare diversitate de metode de predare – învățare
 îmbunătățirea abilităților lingvistice de înțelegere și comunicare în limbă străină
 interacțiune activă cu comunitatea studenților străini ce studiază în cadrul universității –gazdă
 premise pentru punerea bazelor unei cariere atractive în domeniul de specializare al programului de studii
 creșterea gradului de angajare al studenților, după absolvire
 dezvoltarea personală, prin îmbunătățirea abilităților de comunicare, a încrederii în sine, adaptabilității, dar și a responsabilității și independenței
 lărgirea orizontului cultural, prin vizitarea de locații diverse și interesante
 prieteni noi și o experiență complexă, de neuitat.

 

Testimonialele studenților FABBV “Experiența mea ERASMUS” pot fi accesate aici.
 

Universitățile străine partenere ale FABBV sunt:

 University of Nicosia, CIPRU www.unic.ac.cy
 University of Rijeka, CROAȚIA www.efri.hr
 University of Dubrovnik, CROAȚIA www.unidu.hr
 University of Pardubice, CEHIA www.uni-pardubice.cz
 Tallinn University of Technology, ESTONIA www.ttu.ee
 Université de Picardie, Amiens, FRANȚA www.u-picardie.fr
 Université d’Orléans – Faculté de Droit, Economie et Gestion, FRANȚA    www.univ-orleans.fr
 Université Toulouse 1 Capitole, FRANȚA www.univ-tlse1.fr
 Université Catholique de Lille, FRANȚA www.univ-catholille.fr
 University of Economics in Katowice, POLONIA www.ue.katowice.pl/no_cache.html
 Cracow University for Economics, POLONIA www.uek.krakow.pl/en
 Universidad Complutense de Madrid, SPANIA www.ucm.es
 University of Reading, ANGLIA www.reading.ac.uk

 
Detalii privind lista completă a universităților străine cu care ASE deține acorduri de cooperare de tip ERASMUS+, precum și informații privind criteriile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de aplicanții pentru un stagiu ERASMUS+, documentele necesare a fi depuse la dosarul de candidatură, etapele procesului de înscriere și de evaluare sunt disponibile accesând linkul http://international.ase.ro/