Mobilitati de predare ERASMUS+

Pentru a contribui activ la procesul de internaționalizare al universității, precum și pentru a facilita vizibilitatea internațională a cadrelor didactice ale facultății, schimbul de bune practici în demersul educațional, facultatea FABBV are permanent în vedere inițierea de acorduri de predare ERASMUS+ cu universități renumite din Europa, ale căror programe de studii sunt compatibile cu specializarea facultății noastre.

 

Oferta de mobilităţi de predare ERASMUS+ pentru cadrele didactice ale FABBV

Nr. 
crt. 
 Universitatea gazda Numar cadre didactice
prevazute de acord
Perioada maxima alocata
stagiului de predare
1.  University of Macedonia, Salonic, GRECIA                    1                  5 zile
2.  Cracow University of Economics, Cracovia, POLONIA                    1                  5 zile
3.  University of Economics in Katowice, POLONIA                    1                  5 zile
4.  Universitat Bielefeld, GERMANIA                    1                  5 zile
5.  University Akureyri, ISLANDA                    1                  5 zile
6.  University of Pardubice, CEHIA                    2                  5 zile
7.  Universite Catholique de Lille, FRANȚA                    2                  5 zile
8.  Universidad Complutense de Madrid, SPANIA                    2                  15 zile
9.  University of National and World Economy, Sofia, BULGARIA                    3                  5 zile
10.  University of Dubrovnik, CROAȚIA                    3                  5 zile