Proiecte de cercetare

Cadrele didactice ale celor doua departamente ale Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori desfasoara activitati de cercetare la nivelul proiectelor obtinute prin competitii organizate la nivel national si international. Finantarea proiectelor de cercetare este asigurata de entitati publice si private.

Proiectele de cercetare derulate prin Academia de Studii Economice din Bucuresti sunt coordonate de Directia Managementul cercetarii si inovarii, care ofera logistica si consultanta si editeaza semestrial Buletinul informativ. 

In Buletinul informativ sunt indicate informatii despre proiectele de cercetare ale departamentelor si centrelor de cercetare de la nivelul ASE Bucuresti.

Rezultatele cercetarii stiintifice ale cadrelor didactice ale celor doua departamente ale facultatii sunt valorificate prin: publicatii pentru scopuri didactice, publicatii stiintifice, transfer de practici prin centre de cercetare. In medie, fiecare cadru didactic are anual cel putin o publicatie sau o realizare didactica sau stiintifica. 

In cadrul Centrului de Cercetari Financiar Monetare CEFIMO al Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori s-au desfasurat 30 de proiecte de cercetare (2008-2013) ale caror rezultate au fost valorificate prin lucrari stiintifice publicate etc. 

Totodata, prin Center for Advanced Research in Finance and Banking – CARFIB s-au derulat 27 de  proiecte de cercetare (2008-2013). 

   

Situatia centralizata a proiectelor de cercetare derulate de cadrele didactice ale celor doua departamente ale Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, perioada 2007-2013 (selectie)

- Proiecte de cercetare obtinute prin competitii nationale -

Nr.
crt.
Teme de cercetare stiintifica Modul de finantare Perioada
derularii
1.

Masurarea amplitudinii crizelor si turbulentelor pe piata financiara prin utilizarea unor indici construiti pe baza scarii Richter din seismologie. O aplicatie a principiilor econofizicii

Prof. univ.dr. Negrea Bogdan - director

Bugetul de stat prin UEFISCSU cod 169 IDEI - PCE – 835 2007-2010
2.

Sistem integrat pentru evaluarea starii tehnice a hidrogeneratoarelor pentru aplicarea principiului - mentenanta dupa stare si pentru evaluarea gradului de risc pentru stabilirea valorii de asigurare

Prof. univ. dr Badea Dumitru - director

CNCSIS PN – II Parteneriate cod 21-069 / PARTENERIATE

2007-2010
3.

Cercetari privind perfectionarea sistemelor de evaluare a riscului in domeniul financiar-bancar, in concordanta cu normele europene specifice domeniului

Prof. univ. dr. Gheorghe Ruxanda - director

cod 1252_CNCSIS_A / 7 GR-2 2006-2008
4.

Un model stocastic de evaluare a anticipatiilor de pe piata financiara la termen: o solutie analitica utilizand transformata Fourier (in curs de derulare)

Prof. univ.dr. Negrea Bogdan - director

Proiect CNCSIS tip A
cod 402_CNCSIS_A / 6 GR

2008
5.

E-Trans Mobility- sistem orientat agent pentru modelarea si optimizarea transportului de persoane 

Prof. univ. dr. C. Albu- director

CNCSIS CEEx 116
845-CEEX-M1

2006-2008
6.

Eficienta invatamantului universitar in Romania in perspectiva cerintelor educational formative 

Prof. univ. dr.  I.Gh. Rosca - director

CNCSIS CEEX 05-D8-66-M1 2005-2008
7.

Studiu privind diagnosticul financiar al intreprinderii in optica anglo-saxona si in optica romaneasca 

Prof univ dr Ilie Vasile - director

S.C. SCOP COMPUTERS S.R.L. Bucuresti
cod 55 MEDIU AFACERI
2008-2009
8.

Valorificarea si managementul patrimoniului construit in context intercultural

Prof univ dr Alexandru Felicia - director

CNCSIS PN II
Parteneriate
cod 92- 119/ PARTENERIATE
2008-2011
9.

Crima finaciara si securizarea circuitelor bancare in vederea prevenirii si combaterii spalarii banilor 

Prof.univ.dr. Stancu Ion – director

PNCDI II IDEI
347 IDEI - PCE - 822
2007-2010
10.

Studiu privind analiza sistemului public si privat de pensii din Romania si implicatiile acestuia in mediul economic si social 

Prof.univ.dr. Armeanu Stefan Daniel – director

Cod 30 Mediu afaceri 2008-2009
11.

Modele de analiza economico financiare ale impactului masurilor de reforma in sistemul public de sanatate

Prof.univ.dr. Stancu Ion – director

Cod 2-CEEX-8-86-M1 2006-2009
12.

Model cultural specific IMM-urilor romanesti in contextul managementului cunoasterii 

Prof.univ.dr. Popa Ion - director

PNCDI II PARTENERIATE
Cod proiect: 91-043 / PARTENERIATE
2007-2010
13.

Armonizarea calificarilor cu oferta de pregatire a resurselor umane din romania in contextul spatiului european al invatamantului superior pentru asigurarea Euro-carierelor profesionale- Ecarru

CEEX M III PROMOVARE
Cod proiect: 219-CEEX-M3
(4 faze)
2006-2008
14.

Cercetare in vederea stabilirii cailor si programelor de crestere a capacitatii romaniei de implementare a acquis-ului comunitar privind contabilitatea, auditul financiar si guvernanta corporativa 

Prof.univ.dr. Manolescu Maria - director

PNCDI II IDEI
Cod proiect: 140 IDEI-795
(4 faze)
2007-2009
15.

Diagnosticul financiar al intreprinderii in optica anglo-saxona si in optica romaneasca

Prof.univ.dr. Ilie Vasile – director

Cod proiect: 55 MEDIU AFACERI 2008-2009
16.

Tehnici de evaluare colectiva a calificarilor universitare in Romania

Prof.univ.dr. Spircu Liliana – director

Cod proiect: 91-047/ PARTENERIATE 2007-2010
17.

Surse de finantare optime pt efectuarea unor investitii si identificarea oportunitatilor de plasare a fondurilor financiare pt piata de capital

Prof.univ.dr. Dan Armeanu – director

Cod proiect: 19 MEDIU AFACERI 2007-2008
18.

Realizarea unui studiu privind impactul aderarii Romaniei la UE asupra acordarii ajutoarelor de stat

Prof.univ.dr. Mariana Vuta – director

Cod proiect: 15 MEDIU AFACERI 2007-2008
19.

Optimizarea economica si genetica a programelor de ameliorare la ovine in contextul armonizarii europene

Prof. dr. Georgeta Vintila- director (Director Proiect ASE – Partener 2)

Programul Cercetare de excelenta;
Categoria de proiect: programul 4 -
parteneriate in domeniile prioritare, directia de cercetare 5   cod 52163/2008
2008-2011
20.

Dinamica interactiunilor monetar-fiscal în contextul integrarii europene. Rolul formarii anticiparilor

Asist. univ. drd. Gabriel Bobeica – director

Proiect finantat CNCSIS TD 2007 2007-2008
21.

Dinamica economiei romanesti sub impactul socurilor de politica monetara din Uniunea Europeana

Asist.univ. drd. Elena Bojesteanu – director

Proiect finantat CNCSIS TD 2007 2007-2008
22.

Portal specializat in educarea si consilierea financiara a publicului consumator de produse si servicii bancare

Conf.univ.dr. Adrian Enciu – director

PNCDI Cod proiect: 92- 126/ PARTENERIATE 2008-2011
23.

Optimizarea procedurilor bancare de garantare si acordare a creditului ipotecar

Prof.univ.dr. Teodora Barbu – director

Cod proiect: 47 MEDIU AFACERI 2008
24.

Este investitorul roman incitat sa fie riscolo? Sau despre impactul asimetriei de informatii asupra lichiditatii si volatitlitatii pietei si coeziunea pietelor finanziare europene 

Prof. univ.dr. Negrea Bogdan - director

Proiect CEEX 5868 CEEX-M2 RESURSE 2008-2011
25.

Studiul comportamentului investitorilor pe piata de capital si impactul acestuia asupra cresterii economice 

Prof.univ.dr. Victor Dragota - director

Proiect CEEX 1505-CEEX-ME 2008-2011
26.

Cercetari privind perfectionarea sistemelor de evaluare a riscului in domeniul financiar-bancar, in concordanta cu normele europene specifice domeniului

Prof. univ. dr Gheorghe Ruxanda - director

cod 1252_CNCSIS_A / 7 GR-2 2008
27.

Modele de analiza economica- financiara - a impactului masurilor de reforma in sistemul public de sanatate

Prof.univ.dr. Stancu Ion – director

2 – CEEX-8-86-M1 Complexe 2006-2009
28.

Incidenta politicilor fiscale si bugetare asupra sustenabilitatii datoriei publice

Lect.univ.dr. Emilia Câmpeanu - director

grant AT CNCSIS, cod 77, tema nr. 4 2008-2009
29.

Relevanta teoriei de agent pentru alegerea structurii de finantare

Prof.univ.dr. Dragotă Ingrid Mihaela- director

Grant tip AT CNCSIS
86-CNCSIS_AT 16 GRT
2008
30.

Implicatiile descentralizarii si documentarii serviciilor publice asupra starii financiare a comunitatilor locale din jud Bihor

Prof.univ.dr. Tatiana Mosteanu – director

Contract cu CJ Bihor 2008
31.

Cresterea economica, locurile de munca si competitivitatea într-o societate bazata pe cunoastere

Prof.univ.dr. Moisa Altar - director

Proiect finantat CEEX 2005
cod CEEX 05-D8-24-M1
2008
32.

Corelarea politicilor macroeconomice cu cele din domeniul Cercetare-Dezvoltare, Inovare (CDI) in vederea accelerarii procesului de convergenta catre structurile europene

Prof.univ.dr. Stancu Ion- director

Proiect finantat CEEX 2006
2-CEEX-06-8-75-M1
2006-2009
33.

Inovarea si cresterea competitivitatii – vectori fundamentali ai progresului economico-social al României

Prof.univ.dr. Moisa Altar - director

Proiect finantat PNCDI 2 2007 91-071/Parteneriate 2007-2011
34.

Impactul asurarea amplitudinii crizelor si turbulentelor pe piata financiara prin utilizarea unor indici construiti pe baza scarii Richter din seismologie. O aplicatie a principiilor econofizicii

Prof.univ.dr.  Bogdan Negrea – director

PNCDI 2 Idei ID/835/2007 2007-2010
35.

Oportunitatea adoptarii monedei euro de catre Romania si de catre celelalte noi state membre. O abordare interdisciplinara bazata pe analiza multicriteriala cu masuri non-aditive

Prof.univ.dr. Dumitru Ionut – director

PNCDI II IDEI Cod proiect 2640/ IDEI II 2009-2012
36.

Adecvarea capitalului la riscul operational in contextul hazardului moral

Prof.univ.dr. Anghelache Gabriela Victoria – director

PNCDI II IDEI Cod proiect 1808/ IDEI II 2009-2012
37.

Modelarea influentei trinomului incertitudine-volatilitate-risc asupra dinamicii sistemelor economico-financiare complexe

Prof.univ.dr. Altar Moisa - director

PNCDI II IDEI Cod proiect 1863/ IDEI II 2009-2012
38.

Cai de imbunatatire a sistemului de indicatori utilizati în evaluarea proiectelor de investitii directe

Prof. univ. dr. Dragota Victor – director

Bugetul de stat prin UEFISCSU
cod 1820/PNCDI / IDEI II
2009-2012
39.

Strategii de management financiar integrat la institutiile publice romanesti din subordinea autoritatilor administratiei publice locale in contextul economiei bazate pe cunostinte

Lect. univ.dr. Attila Gyorgy- director

PN II Idei 1780 2009-2012
40.

Modelarea si optimizarea strategiei de ajustare fiscala pentru stimularea cresterii economice

Prof.univ.dr. Laura  Brasoveanu - director

CNCSIS – PN II
1786/PNCDI II Idei
2009-2012
41.

Sistem integrat de analiza multicriteriala eficientei investitiilor pentru exploatarea resurselor regenerabile in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile

Prof.univ.dr. Ciobanu Ana Maria – director

1807/ IDEI II
PNCDI II IDEI
2009-2012
42.

Modelarea factorilor cu impact asupra utilizarii serviciilor bancare electronice

Prof. univ. dr Stroe Radu - director

PNCDI 1852/ IDEI II  2009-2012
43. Competitivitate si dinamism financiar inovativ in noua paradigma a mediului antreprenorial romanesc fondat pe valori europene PN-II-ID-PCE-2008-2 cod 1764/2008 2009-2012
44.

Economia conventiilor, retele sociale informale si reforma sistemului de pensii private si asigurari de viata

Conf.univ.dr. Dragota Mihaela - director

Bugetul de stat prin UEFISCSU cod 1831/ IDEI II 2009-2012
45.

Studiu privind managementul riscului in cadrul institutiilor financiare nebancare- cazul leasing financiar

Prof.univ.dr. Dardac Nicolae – director

Cod 6/ Mediu afaceri 2009-2011
46.

Impactul reducerii creditarii asupra pietei de tamplarie PVC si geam de termopan 

Prof.univ.dr. Dedu Vasile – director

cod 24 Mediu afaceri 2009-2010
47.

Modelarea si optimizarea strategiei de ajustare fiscala pentru stimularea cresterii economice

Prof.univ.dr. Laura Obreja Braşoveanu – director

PNCDI 1786/ IDEI II 2009-2012
48.

Analiza riscului economic si financiar specific sectorului corporativ din tarile emergente Est Europene implicatii asupra deciziei de finantare

Prof.univ.dr. Brezeanu Petre – director

PNCDI 1795/ IDEI II 2009-2012
49.

Evaluarea vulnerabilitatii politicii bugetare din statele membre ale Uniunii Europene în vederea asigurarii sustenabilitatii lor pe termen lung

Lect.univ.dr. Stoian Andreea – director

POSDRU/89/1.5/S/59184 2010-2013
50.

Efectele politicilor fiscale si bugetare asupra economiei 

Conf.univ.dr. Emilia Campeanu – director

POSDRU/89/1.5/S/59184 2010-2013
51.

Perfectionarea instrumentelor bugetare pentru a raspunde provocarilor economice actuale

Lect. univ.dr. Attila Gyorgy- director

PN II Idei 178084/27.09.2012 2012
52.

Implicatiile financiare ale relatiilor principal-agent în sectorul public

Lect. univ.dr. Attila Gyorgy- director

POSDRU/89/1.5/S/56287 2010-2013
53.

Ajustarea politicilor bugetare in vederea stimularii cresterii economice

Prof.univ.dr. Laura  Brasoveanu

POSDRU/89/1.5/S/59184 2010-2013
54.

Dinamica mecanismelor de ajustare a socurilor macroeconomice. O analiza din perspectiva stabilirii paritatii centrale a cursului de schimb in momentul aderarii la zona euro

Lect.univ.dr. Dumitru Ionut – director

PNCDI II RESURSE 43/ TE_334 2010-2013
55.

Modelarea interconexiunilor dintre sistemul financiar si economia reala utilizand principiile mecanicii statistice

Conf.univ.dr. Necula Ciprian – director

PNCDI 76/ PD_583 2010-2012

- Proiecte de cercetare obtinute prin competitii internationale -

Nr.
crt.
Teme de cercetare stiintifica Modul de finantare Perioada
derularii
1.

Fiscal sustainability within the EU area. Empirical evidence for old membersd and new comers

Lect.univ.dr. Stoian Andreea – principal investigator
Lect.univ.dr. Campeanu Emilia Mioara – principal investigator

CERGE-EI RRC  2009-2010
2.

City Size Distribution Dynamics in Transition Economies: A Cross-Country Investigation

Conf.univ.dr. Necula Ciprian –director

CERGE-EI IRC

2009-2010
3.

Macroeconomic Implications of Population Ageing and Pension Reform in Romania

Conf.univ.dr. Necula Ciprian –director

CERGE-EI RRC X 2010-2011
4.

Foreign Bank Participation and Fiscal Burden Sharing in Cross Border Banking Crises: As Assessment for Eastern European Countries

Lect.univ.dr. Radu Alina Nicoleta – director

CERGE-EI RRC XI

2011-2012
5.

The Study of Fiscal Vulnerability: Empirical Evidence for European Union Countries

Lect.univ.dr. Stoian Andreea – principal investigator

CERGE-EI RRC XIV

2014

Pentru detalii privind proiectele de cercetare derulate prin ASE Bucuresti:  http://www.dce.ase.ro/