Programe de licenta

Specializari

Facultatea Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori si-a conturat bine locul în cadrul invatamantului universitar economic, fiind recunoscuta atat in plan national, cat si international. 

Adoptarea prevederilor Conventiei de la Bologna a adus modificari curriculare si la nivelul Facultatii Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori care sa asigure viitorilor finantisti o pregatire de baza in cadrul acestui domeniu vast al finantelor publice si a celor corporative, al asigurarilor, al institutiilor de credit si al pietelor de capital. 

      DOMENIUL DE LICENTA: FINANTE 

      SPECIALIZAREA: FINANTE SI BANCI  

  

 Graficul activitatilor pentru anul universitar 2019-2020, la programele de studii universitare de licenta, organizate la formele de învatamant cu frecventa si cu frecventa redusa (IF,IFR)

 Graficul activitatilor pentru anul universitar 2019-2020, la programele de studii universitare de licenta, organizate la formele de învatamant cu frecventa si cu frecventa redusa (ID)

 Calendarul studentului 2019-2020

  


 • ANUL I - promotia 2018-2021  (Licenta cu predare in limba romana)     Secretar: Mariana Eftimie     Sala: 3103
 • ANUL I - promotia 2018-2021  (Licenta cu predare in limba engleza)     Secretar: Magdalena Corlea     Sala: 3103
 • ANUL II - promotia 2017-2020  (Licenta cu predare in limba romana)    Secretar: Magdalena Corlea     Sala: 3103
 • ANUL II - promotia 2017-2020  (Licenta cu predare in limba engleza)    Secretar: Magdalena Corlea     Sala: 3103
 • ANUL III - promotia 2016-2019  (Licenta cu predare in limba romana)    Secretar: Paula Tache    Sala: 3103
 • ANUL III - promotia 2016-2019  (Licenta cu predare in limba engleza)    Secretar: Magdalena Corlea     Sala: 3103

 • ANUL I - promotia 2018-2021  (ID-BUCURESTI    Secretar: Paula Tache     Sala: 3103
 • ANUL II - promotia 2017-2020  (ID-BUCURESTI)     Secretar: Paula Tache    Sala: 3103
 • ANUL III - promotia 2014-2017  (ID-BUCURESTI)     Secretar: Paula Tache   Sala: 3103

 • ANUL I - promotia 2018-2021  (ID-BUZAU)     Secretar: Dumitrascu Georgeta         
 • ANUL II - promotia 2017-2020  (ID-BUZAU    Secretar: Dumitrascu Georgeta   
 • ANUL III - promotia 2016-2019  (ID-BUZAU    Secretar: Dumitrascu Georgeta         

    

Pentru a putea desfasura activitatile la ID studentii inscrisi la forma ID, sunt rugati sa acceseze platforma ID .