Centre de cercetare

In prezent, corpul profesoral al Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori isi desfasoara activitati de cercetare stiintifica fundamentala si aplicativa in cadrul celor doua centre de cercetare ale facultatii:

    Centrul de Cercetari Financiar-Monetare (CEFIMO) - Director Prof.univ.dr. Andreea Stoian (http://www.cefimo.ase.ro);

    Center for Advanced Research in Finance and Banking (CARFIB) - Director Prof.univ.dr. Ciprian Necula (http://www.dofin.ase.ro/carfib/).

 

La nivelul Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori s-a constituit (in anul 2000) Centrul de Cercetari Financiar-Monetare (CEFIMO) pe baza Laboratorului de modelare financiara, preluand locatia si dotarile acestui laborator si avand ca membrii 28 de cadre didactice de la Catedrele Finante, Moneda, Cibernetica Economica si Statistica.
 
Preocuparile stiintifice ale membrilor CEFIMO sunt axate pe urmatoarele directii tematice:

 Fiscalitatea si rolul ei în cresterea economica;
 Finante corporative în contextul conditiilor de criza si de relansare a activitatii economice;
 Evolutia pietelor de capital generate de criza economico-financiara. 

 

Directiile tematice de cercetare stiintifica au fost extinse si au devenit suport pentru un alt centru de cercetare creat la nivelul facultatii FABBV in anul 2009 Center for Advanced Research in Finance and Banking (CARFIB).
 
Astfel, au fost avute în vedere urmatoarele directii:

 Microeconomie financiar-bancara;
 Macroeconomie financiar-monetara;
 Piete de capital; Finante internationale;
 Econometrie financiar-bancara.